Jakub Wilhelm Kasper Gieysztor

W British Museum

Towarzystwo Historyczne Renesans ze Skarżyska – Kamiennej, zostało zaproszone do Wielkiej Brytanii, celem czytania wspomnień o naszych bohaterach narodowych. Najwięcej wspomnień dotyczyło powstania styczniowego, które czytane były w British Museum. Wybrane zostało akurat to miejsce, gdyż wielu Polków zginęło w obronie Anglii, a o nich już się dzisiaj nie pamięta. Chcemy zatem naszym czytelnikom przypomnieć osobę Jakuba Gieysztora, naszego powstańca z roku 1863. Jakub Gieysztor, urodził się dnia 18 kwietnia 1827 roku w Medekszach w powiecie kowieńskim. Zmarł natomiast w dniu 15 listopada 1897 roku w Warszawie. Był to polski księgarz, publicysta, pamiętnikarz, uczestnik powstania styczniowego.
Kim był…
Jakub Gieysztor, był synem Stanisława, członka powstańczego komitetu kowieńskiego w 1831 roku i Leokadii z Zawiszów. W 1844 roku, Jakub ukończył ze srebrnym medalem Instytut Szlachecki w Wilnie i rozpoczął studia na Wydziale Prawnym Uniwersytetu Petersburskiego. Tutaj zetknął się on ze środowiskiem Zygmunta Sierakowskiego, wielkiego polskiego patrioty. W 1848 roku, w przededniu egzaminów końcowych, powrócił do kraju, by powstrzymać działania powstańcze młodzieży, m.in. tzw. spisek braci Dalewskich. Osiadł na roli w majątku Ignacogród, gdzie zajął się gospodarowaniem. Założył tu pierwszą czytelnię i pierwszy przeprowadził oczynszowanie chłopów w rejonie Kiejdańskiem. W roku 1858, podczas przygotowań reformy włościańskiej, napisał on swą pierwszą pracę publicystyczną zatytułowaną „Głos szlachcica do swych współbraci o wolności i równości kmiecej”. W 1861 roku, Gieysztor utworzył organizację obywatelską zbliżoną do stronnictwa białych.
Wybuch powstania styczniowego
Po wybuchu powstania w roku 1863, Gieysztor został prezesem Wydziału Zarządzającego Prowincjami Litwy. W dniu 31 lipca 1863 roku, wskutek denuncjacji marszałka gubernialnego wileńskiego Aleksandra Domeyki, Jakub Gieysztor został aresztowany. W roku 1865, skazano go na 12 lat ciężkich robót w Usolu. Po trzech latach kary, przeniesiony został do Irkucka, gdzie handlował obuwiem. W 1872 roku, zezwolono mu na powrót do kraju. Zamieszkał w Suwałkach,a potem w Warszawie. W latach 1880-82, był on radcą w Dyrekcji Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. W roku 1882 otworzył księgarnię antykwarską, której zasoby zasiliły Bibliotekę Branickich. Był on autorem obszernych Pamiętników, stanowiących cenne źródło do historii lat 1857-1865. Pochowano go na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Ewa Michałowska – Walkiewicz

The following two tabs change content below.

Tadeusz Sikora

Tadeusz Sikora

Ostatnie wpisy Tadeusz Sikora (zobacz wszystkie)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial