Jan Jakub Kowalczyk

Działacz na Śląsku

 Korzystając z wycieczki do Danii, nasza redakcja postanowiła poszukać śladów naszego rodaka Jana Kowalczyka. Więc przypomnijmy naszym czytelnikom osobę Polaka, związanego z Danią. Jan Kowalczyk, urodził się 25 lipca 1872 roku w Krzyżowicach koło Pszczyny, a zmarł on w dniu 22 lipca 1941 roku w Katowicach. Był to wielki polski patriota, a zarazem działacz narodowy i polityczny Górnego Śląska. Był to także pisarz i dziennikarz, a także urzędnik konsularny i senator.

Z rodziny chłopskiej

Pochodził on z rodziny chłopskiej. Był synem Franciszka i Jadwigi. Ukończył on gimnazjum w Pszczynie w roku 1894, a następnie studiował teologię i prawo oraz literaturę słowiańską na wrocławskim uniwersytecie. W trakcie studiów był prezesem Towarzystwa Akademików Górnoślązaków. Od roku 1896, był on członkiem Związku Młodzieży Polskiej ZET. Od 1899 roku, był on członkiem Ligi Narodowej.  Był on wielokrotnie więziony przez władze pruskie za działalność narodową. Od 1902 roku, był współredaktorem Górnoślązaka, którego redaktorem naczelnym był Wojciech Korfanty. Ze względu na represje polityczne wyjechał w 1906 roku na emigrację do USA. W latach 1909-1913 był działaczem polonijnym w Stanach Zjednoczonych oraz redaktorem polskich pism, np. Dziennika Polskiego, Dziennika dla Wszystkich, a także Kuriera Polskiego.

Korespondent do Danii

W latach 1915-1919, był korespondentem Narodowej Demokracji w Danii, gdzie redagował pismo „Polak w Danii”. Jan Kowalczyk, pracował także jako Konsul RP w Kopenhadze. Współorganizował też Armię Polską we Francji. W 1919 roku, przyjechał do Polski, gdzie pracował w Polskiej Komisji Plebiscytowej na Górnym Śląsku.

Zwiedzając Danię wiele napotyka się osób, które znają swoją historię, w którą wpleciony jest Jan Kowalczyk. Duńczycy pamiętają dzień jego urodzin i śmierci i często mawiają, że lipiec to miesiąc polski. W duńskiej kawiarence, mieliśmy okazję czytać wiele ekspozycji literackich poświęconych między innymi Janowi Kowalczykowi.

 

Ewa Michałowska- Walkiewicz

 

The following two tabs change content below.

Tadeusz Sikora

Tadeusz Sikora

Ostatnie wpisy Tadeusz Sikora (zobacz wszystkie)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial