Jerzy Stopa wiceprzewodniczącym Federacji

W dniach 13-14 maja w Częstochowie odbył się Walny Zjazd Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Represjonowanych w Stanie Wojennym, w którym oczywiście uczestniczył Jerzy Stopa reprezentując Region Świętokrzyski. Po raz kolejny został wybrany wiceprzewodniczącym Federacji na 4-letnią kadencję. Józef Małobędzki ze Staszowa, należący do naszego Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Świętokrzyskiego został członkiem Komisji Rewizyjnej. Najważniejszym punktem obrad była dyskusja nad przyjętym kilka dni temu projektem ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Zjazd zaszczyciła swoją obecnością pani minister Magdalena Merta Doradca Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów. Niedziela była dniem pielgrzymki represjonowanych na Jasną Górę. Piękną Mszę Św. odprawił ksiądz kanonik Ryszard Umański kapelan represjonowanych, który również jest członkiem Stowarzyszenia należącego do Federacji.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial