28.3 C
Nowy Jork

Jest koncepcja budowy ronda na skrzyżowaniu ulic: 3-go Maja, 11-go Listopada i Towarowa

Published:

W poniedziałek, 27 marca, w starostwie powiatowym odbyło się robocze spotkanie w sprawie koncepcji budowy ronda na skrzyżowaniu ulic: 3-go Maja, 11-go Listopada i Towarowa. W spotkaniu uczestniczyli starosta Jerzy Żmijewski, członek zarządu powiatu Anna Leżańska, radni powiatowi Bartosz BętkowskiJacek Jeżyk, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marek Czyż, naczelnik wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem Janusz Kuźdub oraz projektant ronda Krzysztof Grosicki. Jak zaznaczył starosta Jerzy Żmijewski powiat skarżyski jest zainteresowany, jako partner,  złożeniem, wspólnie z Gminą Skarżysko-Kamienna, wniosku na realizację budowy ronda na skrzyżowaniu ulic: 3-go Maja, 11-go Listopada i Towarowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.5 “Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” w ramach rewitalizacji dzielnicy Dolna Kamienna. W związku z tym iż do 30 czerwca br. jest termin składania wniosków do projektu niezbędne jest opracowanie koncepcji oraz kosztorysu do przygotowania studium wykonalności projektu. Projektant Krzysztof Grosicki przedstawił uczestnikom spotkania dwa warianty koncepcji budowy ronda. Oba zakładają cztery wloty. Wariant pierwszy zakłada, że trzy drogi są jednopasmowe, rozdział pasa uwzględniono tylko na drodze Piłsudskiego. W wariancie drugim natomiast zaprojektowano pasy rozdziału na wlocie ul. Piłsudskiego i Towarowej. Rondo to uwzględnia wszystkie warunki przejezdności. Uczestnicy spotkania zgodnie opowiedzieli się za wariantem drugim koncepcji budowy ronda. Całkowita wartość inwestycji oszacowana będzie po uzyskaniu niezbędnych uregulowań prawnych.

źródło:www.skarzysko.powiat.pl

Mariusz Bodo
Mariusz Bodo
Mariusz Bodo, absolwent studiów menadżerskich Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe Executive Master of Business Administration. Żona Aneta. Szczęśliwy ojciec dwójki dzieci. Kuba lat 15 i Maja lat 7. Obecnie Sekretarz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Radny Rady Miasta Skarżyska kadencji 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Related articles

Recent articles

spot_img