23.3 C
Nowy Jork

Jubileusz Jedynki

Published:

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki powstała w 1917 roku i jest najstarszą szkołą, która powstała w granicach miasta przed przyłączeniem Skarżyska Książęcego. Początkowo szkoła mieściła się przy ul. 1 Maja, następnie przy Niepodległości i Podjazdowej. W 1938 roku władze miejskie postanowiły oddać dla potrzeb szkoły część budynku przy ul. Konarskiego, w którym mieści się również dziś. W czasie okupacji hitlerowskiej budynek szkoły był zajęty przez wojska niemieckie. Początkowo urządzono w nim szpital, a następnie budynek ten stał się miejscem kaźni mieszkańców Skarżyska-Kamiennej i okolic. W bestialski sposób przesłuchiwano w nim i torturowano podejrzanych o konspirację Skarżyszczan. Po wojnie Szkoła rozpoczęła swoją działalność już w 1945 roku, mimo olbrzymich zniszczeń, kompletnego braku wyposażenia i pomocy dydaktycznych. W 1973 roku okres okupacji został upamiętniony Izbą Pamięci Narodowej, w której zgromadzono eksponaty i pamiątki z tamtego czasu.

28 kwietnia w Miejskim Centrum Kultury, szkoła będzie obchodzić Jubileusz 100 lecia. Jaki jest dziś obraz Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki i czy jest to obraz godny „Jubilatki” możemy ocenić sami. Niewątpliwie Szkoła ma bogatą historię, dobrą renomę i swoją tradycję. Niepowtarzalny klimat Szkoły tworzą jej nauczyciele oraz uczniowie. To kilka już pokoleń Skarżyszczan. Absolwenci „Jedynki” również tej harcerskiej, „czarnej”, w dużej mierze dziś pełnią ważne i zaszczytne funkcje, piastują stanowiska i są przykładnymi obywatelami. To niewątpliwie też zasługa systemu wychowawczego stosowanego w tej Szkole. Ale gdy spojrzymy na sam budynek szkoły i jego otoczenie, zobaczymy smutny obraz nadgryziony twardym zębem czasu. Szkoda, że zabrakło władzom miasta determinacji, by na zacny jubileusz zafundować Szkole nową elewację, może choć odmalować ściany albo urządzić porządne boisko. Zaszkodziła akurat tej Szkole nieprzemyślana decyzja likwidacji Gimnazjum Nr 3, potem przeniesienie Gimnazjum Nr 2 na Akacjową, a na końcu sprzedanie budynku po Gimnazjum Nr 2 w prywatne ręce na cele oświaty. W efekcie nastąpił odpływ uczniów z obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 do prywatnej przy ul. Słowackiego. Dobrze, że w poprzedniej kadencji choć udało się odkupić prywatne mieszkanie w budynku szkoły i przekazać je placówce na cele oświatowe oraz wybudować nowoczesny plac zabaw. Przygotowano też komplet dokumentacji pod termomodernizację budynku i koncepcję zagospodarowania terenu wokół szkoły. Ale nic więcej w tym kierunku nowe władze nie uczyniły.

Z okazji 100 lecia, życzymy całej społeczności Szkoły, nauczycielom i uczniom dalszych zacnych jubileuszy, sukcesów edukacyjnych i wychowawczych, pięknego rozwoju, świetlanej przyszłości, ale nade wszystko przychylności władz samorządowych i oświatowych na kolejne długie lata.

Grzegorz Małkus
Grzegorz Małkus
Grzegorz Małkus, Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, studia podyplomowe: Zarządzanie Nowoczesną Szkołą - Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Organizacja Pomocy Specjalnej - UJ, Sport Osób Niepełnosprawnych - AWF w Warszawie, Jakość Stanowienia Prawa - Uniwersytet Warszawski.

Related articles

Recent articles

spot_img