JUSTYNA WARWAS ZE SKARŻYSKIEGO HUFCA PRACY WYRÓŻNIONA PRZEZ KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Wojewódzki Komendant ŚWK OHP pan Jacek Sabat wyróżnił pięciu pracowników Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy.

Nagrody przyznano tym przedstawicielom kadry opiekuńczo – wychowawczej, którzy przez swoje zaangażowanie w wykonywanie powierzonych im zadań mają szczególny wkład w realizację najważniejszych działań na rzecz młodzieży, jakie podejmowane są przez Świętokrzyską Wojewódzką Komendę OHP. Wręczenie nagród odbyło się w czasie zebrania kadry kierowniczej ŚWK w Kielcach.

W gronie wyróżnionych znalazła się pani Justyna Warwas ze skarżyskiego Hufca Pracy.

Pani Justyna Warwas jest długoletnim pracownikiem OHP. Jest autorem wielu programów wychowawczych realizowanych przez OHP w skarżyskim Hufcu Pracy, jak również na szczeblu wojewódzkim. Jej profesjonalizm, zaangażowanie oraz umiejętność pracy z młodzieżą znacząco przyczynia się do realizacji zadań skarżyskiego Hufca Pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Justyna Warwas otrzymuje nagrodę od Wojewódzkiego Komendanta OHP pana Jacka Sabata

 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial