Kałamarzyk będzie przeniesiony do skansenu w Tokarni

Modrzewiowy dworek zwany ”Kałamarzykiem” zostanie przeniesiony z Suchedniowa do Parku Etnograficznego w Tokarni. 17 grudnia 2020 r została podpisana umowa kupna obiektu z jej właścicielami

Dworek znajduje się w Suchedniowie przy ul. Berezów  przy drodze wiodącej z Suchedniowa do Bodzentyna. Czas powstania nie jest możliwy do precyzyjnego ustalenia, szacuje się go na podstawie źródeł rękopiśmiennych na ok. II poł. XVIII w. Powstał na zlecenie ówczesnych właścicieli dóbr ziemskich, którymi byli biskupi krakowscy. Mieszkali w nim administratorzy lokalnej ekonomii a w późniejszym czasie również wyżsi urzędnicy zlokalizowanej w Suchedniowie administracji górniczej. Obiekt jest charakterystyczny przede wszystkim z powodu posiadanej konstrukcji więźby dachowej.

– Jest to przykład tzw. mansardu polskiego (dach łamany polski) i stanowi element obecnie rzadko spotykany. Więźba dachowa o budowie szkieletowej, składa się z dwóch poziomów, których podstawami są słupy i krokwie połączone ze sobą na czop i gniazdo. Całość jest związana z belkami stropowymi i kominem. Pokrycie dachowe dawniej stanowił dwuwarstwowy gont łupany – mówi dr Krzysztof Karbownik, kierownik działu badań Etnograficznych w Muzeum Wsi Kieleckiej.

– Muzeum Wsi Kieleckiej kupiło obiekt od obecnego właściciela za 40 tys. zł. , z tej kwoty 32tys. zł to dotacja uzyskana z Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w ramach programu grantowego pt. Rozbudowa Zbiorów Muzealnych. Dworek przez jakiś czas pozostanie w pierwotnym miejscu posadowienia czyli będzie muzealnym obiektem architektury in situ. W przyszłym roku Muzeum Wsi Kieleckiej będzie się ubiegało o środki finansowe na jego rozbiórkę, konserwację i ponowne zestawienie w Parku Etnograficznym w Tokarni.Nowy obiekt zostanie posadowiony w sektorze małomiasteczkowym -mówi Tadeusz Sikora, dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej

Zakup dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

www.mwk.com.pl

The following two tabs change content below.

Możesz również polubić…

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial