KOBIETY UKRYTYM POTENCJAŁEM POLSKIEJ GOSPODARKI

KOBIETY UKRYTYM POTENCJAŁEM POLSKIEJ GOSPODARKI

  • Brak ofert pracy w okolicy to dla 46,9% kobiet z woj. świętokrzyskiego główna bariera podjęcia przez nie pracy. 29,6% pań wskazuje na brak kontaktów
    i znajomości, a blisko 29% pozostaje nieaktywnych zawodowo ze względu na opiekę nad dzieckiem.
  • Blisko 39% kobiet biernych zawodowo ze świętokrzyskiego jest gotowych podjąć pracę, a poszukuje jej 55,9% respondentek. Co więcej, zasiłek dla bezrobotnych nieco ponad 15% kobiet.
  • Średnie oczekiwane przez kobiety z woj. świętokrzyskiego wynagrodzenie netto
    wynosi 2234 zł.

 

Obowiązki rodzinne sprawiają, że Polki pozostają nieaktywne zawodowo. Jednocześnie, jak deklarują kobiety, sytuację mógłby  zmienić częściej stosowany elastyczny czas pracy – wynika z nowego raportu Deloitte „Ukryty potencjał polskiego rynku pracy. Kobiety nieaktywne zawodowo”, przygotowanego na zlecenie Coca-Cola w ramach Forum Rynku Pracy Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Więcej pracujących kobiet to wyższy wzrost gospodarczy – do 2025 roku do budżetu państwa mógłby zyskać nawet ponad 50 mld zł PKB oraz ponad 19 mld danin publicznych.

Blisko 4 mln Polek w wieku 20-64 lat, które są bierne zawodowo, czyli nie pracują, stanowi realny potencjał polskiej gospodarki. Większość z nich zajmuje się domem czy opiekuje innymi członkami rodziny. To 34 proc. kobiet w tym wieku, z czego zaledwie 4 pkt. proc.
z nich jest w kontakcie z urzędami pracy. Odsetek biernych zawodowo jest w Polsce wyższy od średniej unijnej. Przeciętnie w krajach Unii Europejskiej 29 proc. kobiet jest poza rynkiem pracy.

Tym, co mogłoby skłonić Polki do podjęcia aktywności zawodowej, jest elastyczny czas pracy, który wskazała ponad połowa respondentek. Większość kobiet na obowiązki domowe przeznacza aż 37 godz. tygodniowo, dlatego równie pomocnym rozwiązaniem byłaby dla nich możliwość pracy z domu. Atrakcyjna staje się także praca na część etatu ze względu na rosnące płace – takiej możliwości oczekuje ponad jedna czwarta kobiet. W dalszej kolejności są takie rozwiązania jak zwiększenie dostępności żłobków i przedszkoli – 20 proc., pomoc od pozostałych członków rodziny – 13 proc. oraz więcej wolnych dni w tygodniu – 12 proc. Co ważne, same kobiety są gotowe podjąć pracę, bo aż 72 proc. z nich zaakceptowałaby pracę wymagającą nauczenia się nowych umiejętności.

Przedsiębiorcy popierają zmiany na rynku pracy zmierzające do popularyzacji elastycznego czasu pracy. Rynek pracy w wielu obszarach ewoluuje w stronę pracy zdalnej, kontraktowania kompetencji lub konkretnych usług i potrzeba elastycznego czasu pracy wpisuje się w ten trend.  Ważne też, aby wprowadzone zostały rozwiązania systemowe, pozwalające łatwiej godzić role zawodowe i rodzinne – mówi Marcin Nowacki, wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców– Między innymi w tym celu powołane zostało Forum Rynku Pracy ZPP, zespół tematyczny, którego obszarem zainteresowania
i działalności jest rynek pracy. Działalność Forum skupia się wokół dwóch segmentów – legislacji oraz edukacji i komunikacji.

Z badania Deloitte wynika, że istnieje duże zróżnicowanie postrzegania roli kobiet i mężczyzn w życiu zawodowym i rodzinnym w poszczególnych województwach. Różne są też powody bierności zawodowej, deklarowane przez kobiety w zależności od ich miejsca zamieszkania oraz ich wieku. Przykładowo, na Śląsku, Dolnym Śląsku i w Opolskiem najistotniejszą przyczyną dezaktywizacji kobiet jest zajmowanie się dziećmi, podobnie jest w innych częściach kraju. Jednak to, co różni te regiony, to fakt, że odsetek kobiet wskazujących opiekę nad dziećmi jako najważniejszą przyczynę jest tutaj najniższy i wynosi 38 proc. Dla porównania, na południu Polski, czyli m.in. w województwach: lubelskim, małopolskim, podkarpackim odsetek ten wynosi 41 proc., na północnym zachodzie 45 proc., a w kujawsko-pomorskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim 46 proc.

Trzecią najczęstszą przyczyną dezaktywizacji jest brak ofert pracy w okolicy, w której mieszkają zapytane kobiety – wskazuje na to 19-31 proc. kobiet. Jest to największy problem dla kobiet mieszkających na południu Polski, w województwach: lubelskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim. Dla mieszkanek Śląska równie ważne jak kondycja lokalnego rynku pracy, jest ich własne zdrowie, na które narzeka 19 proc. pań. Z kolei problemy ze zdrowiem są najmniej ważne dla mieszkanek Polski północnej. Mieszkanki południo-wschodnich województw częściej narzekają na brak kontaktów i znajomości – 20 proc. z nich mówi o tym jako o barierze w znalezieniu pracy. Dla tych ostatnich problemem jest także poziom wykształcenia – 15 proc. oraz brak certyfikatów i uprawnień – 14 proc.

Stoimy przed wyzwaniem zaktywizowania ogromnej grupy, posiadającej wielki, niewykorzystany dotąd potencjał i możliwości. Na zwiększeniu aktywności zyskają wszyscy – kobiety, zwiększając swoje kompetencje – pracodawcy, ponieważ w obliczu problemów demograficznych i spadku liczby osób w wieku produkcyjnym zyskają wartościowych pracowników. A także cała polska gospodarka, bo jak pokazuje badanie, więcej pracujących kobiet to wyższy wzrost gospodarczy – zaznacza Anna Solarek, dyrektor ds. komunikacji
i kontaktów zewnętrznych w Coca-Cola Poland Services.

Będąc poza rynkiem pracy, kobiety nie przestają wierzyć w siebie – 52 proc. biernych zawodowo kobiet uważa, że znalazłaby pracę w momencie, w którym zaczęłyby jej szukać. Wsparcie na samym początku drogi zawodowej jest bardzo ważne, dlatego w ramach globalnego zobowiązania, w październiku 2016 r. Coca-Cola w partnerstwie z Fundacją Sukcesu Pisanego Szminką zainaugurowała program „Sukces TO JA”. Jego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej kobiet poprzez dostarczenie im praktycznej wiedzy
z zakresu kreowania kariery oraz tworzenia własnego biznesu. Podczas dwóch edycji programu, poprzez kursy online oraz bezpośrednie spotkania z trenerami, odbywającymi się cyklicznie w całej Polsce, udało się już przeszkolić blisko 10 000 kobiet.

Badanie Deloitte „Ukryty potencjał polskiego rynku pracy. Kobiety nieaktywne zawodowo” jest rozwinięciem opublikowanego w 2017 r. raportu „Praca i przedsiębiorczość kobiet – potencjał do wykorzystania w Polsce”.

Spożytkowanie niewykorzystanych dotąd zasobów pracy to obecnie główne wyzwanie polskiego rynku pracy, dlatego tak istotne było dla nas, aby pogłębić badanie sprzed roku
i rozpoznać kluczowe bariery nieaktywności zawodowej kobiet. Tym razem postanowiliśmy też spojrzeć na kobiety w przekroju regionalnym i okazało się, że powody bierności zawodowej, a także oczekiwania finansowe oraz postrzeganie roli społecznej kobiety różnią się m.in w zależności od ich miejsca zamieszkania  
– zaznacza Julia Patorska, Lider zespołu ds. analiz ekonomicznych Deloitte.

Pełny raport „Ukryty potencjał polskiego rynku pracy. Kobiety nieaktywne zawodowo” dostępny tutaj.

O FIRMACH Z SYSTEMU COCA-COLA:

System Coca-Cola w Polsce reprezentują firmy Coca-Cola Poland Services Spółka z o.o. oraz Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. Coca-Cola Poland Services jest spółką zależną The Coca-Cola Company, właściciela wiodących marek napojów bezalkoholowych, obecnych w ponad 200 krajach świata.  Coca-Cola HBC Polska to oddział Coca-Cola Hellenic Bottling Company, będącej pod względem sprzedaży drugim na świecie rozlewcą napojów The Coca-Cola Company, docierającym do ponad 590 milionów konsumentów. Wśród marek dostępnych na naszym rynku figurują: Coca-Cola, Coca-Cola Zero Cukru, Coca-Cola Cherry Zero Cukru, Coca-Cola Lime, Fanta, Sprite, Kinley Tonic, napój izotoniczny Powerade, soki, nektary i napoje owocowe Cappy, wody mineralne Kropla Beskidu, Kropla Delice oraz herbaty mrożone Fuzetea. Firmy z systemu Coca-Cola są liderem na polskim rynku napojów bezalkoholowych i zatrudniają  ponad 2 100 osób.

Więcej informacji:

Gabriela Bar

Menedżer ds. kontaktów zewnętrznych i komunikacji
Coca-Cola Poland Services
kom.: +48 725 950 025
e-mail: gbar@coca-cola.com

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial