Kolejarze ze Skarżyska przekazują wiedzę uczniom

Wsparcie merytoryczne, zajęcia praktyczne i program stypendialny – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wspierają edukację uczniów klas kolejowych. Przyszli kolejarze ze Skarżyska-Kamiennej od września biorą udział w dodatkowym programie „Uczeń zawodowiec”. Podczas cotygodniowego kształcenia praktycznego w zakładzie linii kolejowych poznają prace na posterunkach ruchu, ćwiczą na symulatorze urządzeń sterowania ruchem i przygotowują się do egzaminu zawodowego.

Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku-Kamiennej wspólnie ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kielcach oraz Stowarzyszeniem Forum Pracodawców w Kielcach realizuje roczny grant „Uczeń zawodowiec”. Zakłada on Innowacyjny Model Kształcenia Praktycznego polegający na przeniesieniu min. 40% godzin kształcenia praktycznego do realizatora kształcenia zawodowego – w tym przypadku PLK.

Od września 23 uczniów kierunku technik transportu kolejowego z Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej bierze udział w kształceniu pod okiem doświadczonych kolejarzy. Młodzież korzysta z symulatora sterowania ruchem kolejowym, który odzwierciedla urządzenia zabudowane na stacji Sandomierz oraz posterunku odgałęźnym Zalesie Gorzyckie obsługiwane przez dyżurnego ruchu. Wykwalifikowani pracownicy PLK przekazują młodym ludziom praktyczną wiedzę na temat prowadzenia ruchu pociągów i przygotowują ich do egzaminu zawodowego. Grant realizowany jest w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”, którego beneficjentem jest
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. zależy na profesjonalnie przygotowanych pracownikach. Współpraca ze szkołą daje możliwość przekazania młodym ludziom kolejowej wiedzy i praktyki jeszcze na etapie nauki. Mają bezpośredni kontakt z zawodem, zdobywają pierwsze doświadczenia i lepiej przygotowują się do pracy – mówi Krzysztof Pióro, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Skarżysku-Kamiennej.

Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych jest prekursorem w kształceniu dualnym młodzieży w powiecie skarżyskim. Uczniowie w zawodzie technik transportu kolejowego zdobywają umiejętności i potrzebne kompetencje zawodowe, które będą mogli wykorzystywać w przyszłej pracy zawodowej. Projekt „Uczeń zawodowiec” ma również pomóc młodzieży w lepszej zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Ponadto uczniowie zdobywają także kompetencje społeczne i interpersonalne – mówi Joanna Żurawka, dyrektor Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej.

Kolej na Kolej

Zarządca infrastruktury aktywnie współpracuje z 42 szkołami w zakresie kształcenia na kierunkach: technik transportu kolejowego, technik dróg i mostów kolejowych, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym oraz technik elektroenergetyk transportu szynowego. Uczniowie są objęci programem praktyk zawodowych, a najlepsi otrzymują stypendia. W trwającym roku szkolnym stypendia dostaje ok. 228 uczniów klas II, III i IV. Kolejarze służą wsparciem dydaktycznym, często doposażają również szkolne pracownie w sprzęt, który wspomaga zdobywanie i utrwalanie umiejętności zawodowych. Po zakończeniu edukacji na kierunkach związanych z branżą kolejową, mają szansę na pracę i rozwój w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A.

Współpraca z Zespołem Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej trwa od 2012 r. Obecnie 31 uczniów korzysta z programu stypendialnego PLK. Od początku współpracy z placówką w skarżyskim zakładzie zostało zatrudnionych 22 absolwentów szkoły. Na terenie województwa świętokrzyskiego PLK współpracują również z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach i Zespołem Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach.

informacja prasowa

Może Ci się również spodoba

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial