Kolejne miliony dla powiatu skarżyskiego

Ponad 4 mln. złotych pozyskał powiat skarżyski na realizację projektu w zakresie pomocy społecznej pn. „Poprawa dostępu w Powiecie Skarżyskim do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie placówki opieki całodobowej oferującej stały pobyt dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych wraz z mieszkaniami chronionymi”. W środę, 8 marca, w Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach władze samorządu powiatowego w osobach – starosta Jerzy Żmijewski, wicestarosta Artur Berus i skarbnik Bogusława Wilczyńska oraz przedstawiciele władz województwa świętokrzyskiego – marszałek Adam Jarubas i członek zarządu Marek Szczepanik uroczyście podpisali preumowę mającą na celu przygotowanie projektu do jego realizacji. Utworzenie nowej placówki pobytowo-opiekuńczej w Skarżysku-Kamiennej będzie przede wszystkim odpowiedzią na aktualne wyzwania wynikające z wciąż rosnącego zapotrzebowania na usługi w zakresie opieki nad osobami starszymi. Władze samorządu powiatu skarżyskiego nie kryją zadowolenia z pozyskanych środków na utworzenie DPS oraz mieszkań chronionych dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych i wierzą, iż nowa placówka powiatowa będzie funkcjonować wraz z pensjonariuszami już we wrześniu przyszłego roku.

Jak informuje wicestarosta Artur Berus  – projekt zakłada utworzenie nowoczesnej pod względem rozwiązań techniczno-budowlanych, pozbawionej  barier architektonicznych oferującej 30 miejsc stałego pobytu całodobowego i 30 miejsc krótkookresowego całodobowego pobytu opiekuńczego w postaci mieszkań chronionych dla osób niesamodzielnych, które ze względu na wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę pobytu długoterminowego. Korzystać mogłyby z nich np. osoby, które na czas nieobecności swoich własnych opiekunów będą potrzebować wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, lub osoby, które ze względu na stan zdrowia nie mogą lub nie chcą mieszkać same, a nie wymagają opieki stacjonarnej.

Wartość całego projektu „Poprawa dostępu w Powiecie Skarżyskim do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie placówki opieki całodobowej oferującej stały pobyt dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych wraz z mieszkaniami chronionymi” wynosi 5 098 587,94 zł. Realizowany będzie w ramach Osi Priorytetowej 7 Sprawne usługi publiczne Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” (dla projektów realizowanych w zakresie infrastruktury usług społecznych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przy dofinansowaniu w wysokości – 4 287 095,75 zł. Wkład własny powiatu wynosi 756 546,31 zł.

Przypomnijmy: Zarówno Dom Pomocy Społecznej, jak i mieszkania chronione powstaną w  budynku przy ul Ekonomii 7 (dawne III Liceum Ogólnokształcące). Budynek zostanie przebudowany w celu adaptacji i przystosowania go do potrzeb osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych.

W ramach oferty krótkoterminowego pobytu, placówka będzie zapewniać pensjonariuszom komfortowy i bezpieczny pobyt z całodobową opieką pielęgniarską i pielęgnacyjną.

W ramach pobytu długoterminowego, placówka zapewniać będzie wysokiej jakości usługę w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych oraz usługi wspomagające (udział w terapii zajęciowej, podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców domu). Sposób świadczenia usług dostosowany będzie do stanu zdrowia, sprawności fizycznej i intelektualnej oraz indywidualnych potrzeb i możliwości osób przebywających w placówce.

Zgodnie z przyjętą koncepcją budynek podzielony zostanie na strefy. Parter przeznaczony będzie na dom pomocy społecznej. Tam zlokalizowane będą pokoje dwu i jednoosobowe – łącznie 19 pokoi z węzłem sanitarnym. Ponadto w tej strefie zaprojektowany jest również pokój zabiegowy połączony z dyżurką dla pielęgniarek, świetlicą, jadalnią z zapleczem kuchennym, kaplicą do odprawiania nabożeństw, pomieszczenia do przeprowadzania terapii zbiorowej i indywidualnej, pokój spotkań z rodziną.

Pierwsze piętro przeznaczone zostanie na mieszkania chronione każde dla 4 osób, w tym dla dwóch osób w osobnych pokojach i dla dwóch we wspólnym pokoju. Mieszkania te wyposażone będą w łazienkę i aneks kuchenny. Tu także rozmieszczone będą gabinety psychologa , lekarza i pielęgniarek.

Natomiast na poziomie podpiwniczenia usytuowane będą pomieszczenia gospodarcze jak: podręczna dla potrzeb placówki pralnia czy zespół sanitarno – szatniowy dla personelu DPS.

W ramach zespołu pomieszczeń do rehabilitacji mieszkańców domu powstaną: sala do kinezyterapii, pomieszczenie z boksami do masażu klasycznego oraz grota solna.

Do dyspozycji pensjonariuszy pozostawał będzie również teren zielony z altaną ogrodową, ławkami i pięknie urządzoną zielenią.

DSC 2932

DSC 2939

DSC 3006

DSC 3021

źródło: www.skarzysko.powiat.pl

The following two tabs change content below.

Mariusz Bodo

Mariusz Bodo, absolwent studiów menadżerskich Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe Executive Master of Business Administration. Żona Aneta. Szczęśliwy ojciec dwójki dzieci. Kuba lat 15 i Maja lat 7. Obecnie Sekretarz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Radny Rady Miasta Skarżyska kadencji 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Ostatnie wpisy Mariusz Bodo (zobacz wszystkie)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial