26.7 C
Nowy Jork

Kolejne miliony dla powiatu skarżyskiego

Published:

Ponad 4 mln. złotych pozyskał powiat skarżyski na realizację projektu w zakresie pomocy społecznej pn. “Poprawa dostępu w Powiecie Skarżyskim do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie placówki opieki całodobowej oferującej stały pobyt dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych wraz z mieszkaniami chronionymi”. W środę, 8 marca, w Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach władze samorządu powiatowego w osobach – starosta Jerzy Żmijewski, wicestarosta Artur Berus i skarbnik Bogusława Wilczyńska oraz przedstawiciele władz województwa świętokrzyskiego – marszałek Adam Jarubas i członek zarządu Marek Szczepanik uroczyście podpisali preumowę mającą na celu przygotowanie projektu do jego realizacji. Utworzenie nowej placówki pobytowo-opiekuńczej w Skarżysku-Kamiennej będzie przede wszystkim odpowiedzią na aktualne wyzwania wynikające z wciąż rosnącego zapotrzebowania na usługi w zakresie opieki nad osobami starszymi. Władze samorządu powiatu skarżyskiego nie kryją zadowolenia z pozyskanych środków na utworzenie DPS oraz mieszkań chronionych dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych i wierzą, iż nowa placówka powiatowa będzie funkcjonować wraz z pensjonariuszami już we wrześniu przyszłego roku.

Jak informuje wicestarosta Artur Berus  – projekt zakłada utworzenie nowoczesnej pod względem rozwiązań techniczno-budowlanych, pozbawionej  barier architektonicznych oferującej 30 miejsc stałego pobytu całodobowego i 30 miejsc krótkookresowego całodobowego pobytu opiekuńczego w postaci mieszkań chronionych dla osób niesamodzielnych, które ze względu na wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę pobytu długoterminowego. Korzystać mogłyby z nich np. osoby, które na czas nieobecności swoich własnych opiekunów będą potrzebować wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, lub osoby, które ze względu na stan zdrowia nie mogą lub nie chcą mieszkać same, a nie wymagają opieki stacjonarnej.

Wartość całego projektu “Poprawa dostępu w Powiecie Skarżyskim do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie placówki opieki całodobowej oferującej stały pobyt dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych wraz z mieszkaniami chronionymi” wynosi 5 098 587,94 zł. Realizowany będzie w ramach Osi Priorytetowej 7 Sprawne usługi publiczne Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” (dla projektów realizowanych w zakresie infrastruktury usług społecznych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przy dofinansowaniu w wysokości – 4 287 095,75 zł. Wkład własny powiatu wynosi 756 546,31 zł.

Przypomnijmy: Zarówno Dom Pomocy Społecznej, jak i mieszkania chronione powstaną w  budynku przy ul Ekonomii 7 (dawne III Liceum Ogólnokształcące). Budynek zostanie przebudowany w celu adaptacji i przystosowania go do potrzeb osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych.

W ramach oferty krótkoterminowego pobytu, placówka będzie zapewniać pensjonariuszom komfortowy i bezpieczny pobyt z całodobową opieką pielęgniarską i pielęgnacyjną.

W ramach pobytu długoterminowego, placówka zapewniać będzie wysokiej jakości usługę w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych oraz usługi wspomagające (udział w terapii zajęciowej, podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców domu). Sposób świadczenia usług dostosowany będzie do stanu zdrowia, sprawności fizycznej i intelektualnej oraz indywidualnych potrzeb i możliwości osób przebywających w placówce.

Zgodnie z przyjętą koncepcją budynek podzielony zostanie na strefy. Parter przeznaczony będzie na dom pomocy społecznej. Tam zlokalizowane będą pokoje dwu i jednoosobowe – łącznie 19 pokoi z węzłem sanitarnym. Ponadto w tej strefie zaprojektowany jest również pokój zabiegowy połączony z dyżurką dla pielęgniarek, świetlicą, jadalnią z zapleczem kuchennym, kaplicą do odprawiania nabożeństw, pomieszczenia do przeprowadzania terapii zbiorowej i indywidualnej, pokój spotkań z rodziną.

Pierwsze piętro przeznaczone zostanie na mieszkania chronione każde dla 4 osób, w tym dla dwóch osób w osobnych pokojach i dla dwóch we wspólnym pokoju. Mieszkania te wyposażone będą w łazienkę i aneks kuchenny. Tu także rozmieszczone będą gabinety psychologa , lekarza i pielęgniarek.

Natomiast na poziomie podpiwniczenia usytuowane będą pomieszczenia gospodarcze jak: podręczna dla potrzeb placówki pralnia czy zespół sanitarno – szatniowy dla personelu DPS.

W ramach zespołu pomieszczeń do rehabilitacji mieszkańców domu powstaną: sala do kinezyterapii, pomieszczenie z boksami do masażu klasycznego oraz grota solna.

Do dyspozycji pensjonariuszy pozostawał będzie również teren zielony z altaną ogrodową, ławkami i pięknie urządzoną zielenią.

DSC 2932

DSC 2939

DSC 3006

DSC 3021

źródło: www.skarzysko.powiat.pl

Mariusz Bodo
Mariusz Bodo
Mariusz Bodo, absolwent studiów menadżerskich Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe Executive Master of Business Administration. Żona Aneta. Szczęśliwy ojciec dwójki dzieci. Kuba lat 15 i Maja lat 7. Obecnie Sekretarz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Radny Rady Miasta Skarżyska kadencji 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Related articles

Recent articles

spot_img