Kolejne pieniądze na e-usługi

19 marca br. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonał warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” (w zakresie typu projektów: Rozwój e-usług, z wyłączeniem e-zdrowia).

Są dobre wieści dla powiatu skarżyskiego. Na liście podstawowej wniosków przeznaczonych do dofinansowania znalazł się bowiem wniosek powiatu skarżyskiego jako lidera projektu realizowanego w partnerstwie z powiatem starachowickim oraz powiatem koneckim, któremu na realizację zadania pn. “e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” wstępnie przyznano ponad 5,8 mln, przy wartości całego zadania 6,8 mln zł. Projekt znalazł się na trzecim miejscu listy podstawowej.

Projekt “e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” zakłada min. aktualizację i rozwój zasobów danych przestrzennych dla potrzeb lepszego wykorzystania usług systemów informacji przestrzennej (w tym wsparcie geodezji w zakresie baz danych stanowiących podstawę informacji przestrzennych); digitalizację zasobów a także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu w postaci cyfrowej do tych zasobów wszystkim podmiotom

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial