Kolejne pieniądze na e-usługi

19 marca br. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonał warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” (w zakresie typu projektów: Rozwój e-usług, z wyłączeniem e-zdrowia).

Są dobre wieści dla powiatu skarżyskiego. Na liście podstawowej wniosków przeznaczonych do dofinansowania znalazł się bowiem wniosek powiatu skarżyskiego jako lidera projektu realizowanego w partnerstwie z powiatem starachowickim oraz powiatem koneckim, któremu na realizację zadania pn. “e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” wstępnie przyznano ponad 5,8 mln, przy wartości całego zadania 6,8 mln zł. Projekt znalazł się na trzecim miejscu listy podstawowej.

Projekt “e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” zakłada min. aktualizację i rozwój zasobów danych przestrzennych dla potrzeb lepszego wykorzystania usług systemów informacji przestrzennej (w tym wsparcie geodezji w zakresie baz danych stanowiących podstawę informacji przestrzennych); digitalizację zasobów a także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu w postaci cyfrowej do tych zasobów wszystkim podmiotom

The following two tabs change content below.
Mariusz Bodo

Mariusz Bodo

Mariusz Bodo, absolwent studiów menadżerskich Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe Executive Master of Business Administration. Żona Aneta. Szczęśliwy ojciec dwójki dzieci. Kuba lat 14 i Maja lat 6. Obecnie Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym, Radny Rady Miasta Skarżyska kadencji 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023