28.3 C
Nowy Jork

Komu udzielono pomocy de minimis

Published:

Od 1 stycznia 2014 roku zasady przyznawania pomocy de minimis reguluje Rozporządzenie Komisji Europejskiej 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
Jedną z form wsparcia przedsiębiorców jest tzw. pomoc de minimis, warto poznać jej założenia, gdyż wiele programów pomocowych przewiduje jej udział.
Może być udzielona przedsiębiorcy w różnych formach: na szkolenia, inwestycje ale także w formie zwolnień podatkowych czy umorzenia odsetek ZUS i innych. Ponieważ każdy przedsiębiorca ma ograniczoną kwotowo wartość pomocy de minimis jaką może otrzymać – warto zawsze dowiedzieć się od organu udzielającego pomocy, czy udzielane wsparcie nie jest pomocą de minimis i sprawdzić, czy otrzymując daną pomoc nie przekraczamy dopuszczalnego limitu. Limit otrzymanej pomocy de minimis można zweryfikować w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dane kontaktowe do UOKIK: https://www.uokik.gov.pl/sporzadzanie_sprawozdan_z_wykorzystaniem_aplikacji_shrimp.php#faq1945.
W rozporządzeniu określona została maksymalna kwota pomocy, jaką Państwo udzielić może jednemu podmiotowi gospodarczemu na przestrzeni 3 lat, na poziomie 200 tys. EUR brutto. Dla firm z sektora drogowego transportu towarów maksymalna kwota dofinansowania ograniczona została do 100 tys. EUR.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej de minimis w 2016 r.

źródło: https://www.umskarzysko.bip.doc.pl/index.php?dz=4&id=32707

1. Z.P.H.U. „Dana”
Danuta Banaczek
2. P.H.U. MAX
Elwira Grochala
3. Handel Artykułami Ogólnospożywczymi
Lilla Dąbrowska
4. Z.P.H.U. MASTERSAT
Leszek Banaczek
5. Owoce-Warzywa Art. Spoż.
Katarzyna Kozdroń
6. Salon Fryzjerski
Jadwiga Malisz
7. EXPOL-BIS Spółka Jawna
Arkadiusz Pawliszak
Waldemar Pawliszak
8. Salon Fryzjerski „Afrodyta”
Ilona Wierzbowicz
9. „AUTO-DUCK”
Ireneusz Kuźdub
10. Salon Fryzjerski „Kasia”
Katarzyna Kołomańska
11. Restauracja „Aramis”
Artur Szumielewicz
12. P.H. „Batmar” Spółka Jawna
B. Czerska, T. Pochwała, M. Pochwała
13. Kiosk Owocowo-Warzywny
Marianna Olczyk
14. Firma T.U. „Centrum Motoryzacyjne”
Michał Mysior

Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora

Related articles

Recent articles

spot_img