Komunikat Wydziału Komunikacji i Transportu powiatu skarżyskiego

Od 1 stycznia 2021 r. przywrócone zostały w ustawie Prawo o ruchu drogowym dotychczasowe, obowiązkowe terminy zawiadomień, dlatego Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej uprzejmie przypomina o następujących ważnych kwestiach:

1. O nabyciu, zbyciu i zmianie danych o pojeździe należy zawiadomić Wydział Komunikacji i Transportu w ciągu 30 dni. Do końca 2020 r. termin ten, z powodu pandemii wydłużony był do 180 dni.

2. Bezwzględny obowiązek rejestracji dotyczy tylko pojazdów sprowadzonych z krajów UE. Rejestracji tej, niezależnie od żadnych innych okoliczności dokonać należy w terminie 30 dni od dnia wprowadzenia pojazdu na obszar Polski. W roku 2020 termin ten był przedłużony do 180 dni.

3. W obecnym stanie prawnym nie ma obowiązku przerejestrowania pojazdów zarejestrowanych już w kraju. Jest oczywiście taka możliwość po złożeniu wniosku przez właściciela, istnieje natomiast obowiązek zgłoszenia nabycia pojazdu (patrz pkt. 1). Można to zrobić poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza i załączenie do niego kopii: dokumentu nabycia i dowodu rejestracyjnego.

Wzory wszelkich formularzy i druków używanych w Wydziale Komunikacji i Transportu można znaleźć na stronach BIP (zakładka Informacje > Wydział Komunikacji i Transportu)

4. Od 1 stycznia 2020 r. niewypełnienie obowiązków opisanych wyżej w pkt. 1 i 2 zagrożone jest karą administracyjną w wysokości od 200 do 1000 zł.

5. Wszystkie sprawy można załatwić za pośrednictwem poczty przesyłając odpowiednie oryginały dokumentów z podanym nr telefonu. O załatwieniu sprawy powiadomimy telefonicznie.

6. Wszelkie opłaty komunikacyjne można realizować bezpośrednio w Wydziale Komunikacji i Transportu za pomocą kart płatniczych.

Przypominamy również o tym, że aby załatwić sprawę w Wydziale Komunikacji i Transportu należy wcześniej umówić wizytę tj. dzień i godzinę, w celu ograniczenia do minimum kontaktów pomiędzy klientami. Zaplanowania wizyty można zrobić telefonicznie, dzwoniąc pod numery telefonów:

  • 41 39 53 024 i 41 39 53 025 (sprawy pojazdów)
  • 41 39 53 023 (sprawy kierowców).

Nie dotyczy to odbioru dowodu rejestracyjnego gdzie bez umawiania wizyty można wejść do wydziału i dowód rejestracyjny odebrać.

W kontaktach w sprawach z zakresu działania Wydziału Komunikacji i Transportu można korzystać z formy mailowej pod adresem kt@skarzysko.powiat.pl, jednak formalne pisma i wnioski należy składać za pośrednictwem poczty, w Biurze Obsługi Interesanta w czasie pracy urzędu lub drogą elektroniczną podpisane podpisem zaufanym.

W poniedziałki Biuro Obsługi Interesanta jak również Wydział Komunikacji i Transportu pracują w wydłużonym czasie, tj. w godzinach od 8:00 do 17:00.

Z poważaniem

Dariusz Zarychta

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu

The following two tabs change content below.

Może Ci się również spodoba

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial