Konferencja „Pakty Zatrudnieniowe 50+ – od teorii do nauki”

W czwartek,  23 listopada w Skarżysku-Kamiennej odbyła się debata społeczna pt. „Pakty Zatrudnieniowe 50+ – od teorii do praktyki”, zorganizowana w ramach projektu współfinansowanego  ze środków unijnych „Pakty Zatrudnieniowe w Polsce” realizowanego przez Szczecińską Fundację Talent-Promocja-Postęp w partnerstwie z Gminą Pyrzyce  oraz Grone-Schulen Niedersachsen. Udział w spotkaniu wzięło 50 osób: przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, agencji zatrudnienia, instytucji szkoleniowych, organizacji pozarządowych, bezpośrednich odbiorcy rozwiązania tj. osób bezrobotnych 50+. Gospodarzem spotkania był Starosta Skarżyski Jerzy Żmijewski, który objął spotkanie swoim patronatem honorowym. Debatę poprowadził i moderował dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej Roman Białek. Celem konferencji była analiza efektów testowanego w projekcie rozwiązania jakim są pakty zatrudnieniowe.

Przypomnijmy, że powiat skarżyski jako jeden z pięciu regionów w Polsce przez 9 miesięcy uczestniczył we wdrażaniu niemieckiego modelu współpracy w postaci paktów zatrudnieniowych. Pakt Zatrudnieniowy na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych 50+ w powiecie skarżyskim zawiązał się 13 grudnia 2016 r. przez 7 instytucji: Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym, Agencję Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. oraz Akademię Przedsiębiorczości Sp. z o. o. W wyniku partnerskiego działania Pakt objął wsparciem 12 osób bezrobotnych 50+. Dziesięć z nich powróciło na rynek pracy. Obecnie 7 osób jest zatrudnionych na umowę o pracę (w tym 4 osoby po odbytych stażach) a 2 nadal odbywają staż. Dwie osoby przerwały udział we wsparciu a jedna kobieta przeszła na emeryturę. Jednak poza tymi wymiernymi efektami udzielonego kompleksowego wsparcia w powrocie na rynek pracy należy zwrócić uwagę na samą zmianę postaw osób bezrobotnych 50+. Przeszli zupełną metamorfozę – z  osób całkowicie negatywnie nastawionych do podjęcia pracy i wiary we własne umiejętności, z typowo żądaniowymi postawami – do osób zmotywowanych, pełnych zapału, aktywnie poszukujących pracy i świadomych znaczenia posiadania pracy.

Jest to dobry kierunek, który przyjęliśmy podpisując porozumienie ze Szczecińską Fundacją, na udział w Pakcie Zatrudnieniowym – mówił podczas debaty starosta Jerzy Żmijewski, podkreślając, jak istotne jest każde trwałe miejsce pracy. Starosta przedstawił także uczestnikom debaty prezentację na temat „Powiat Skarżyski – rozwój potencjału społeczno-gospodarczego”.

W pierwszej części debaty zaprezentowano zgromadzonym zagadnienia: polskiego modelu paktów zatrudnieniowych (Iwona Żukiert – ekspert w projekcie); ocena funkcjonowania skarżyskiego paktu zatrudnieniowego (Roman Białek – lider paktu zatrudnieniowego w powiecie skarżyskim); różnic pomiędzy paktami zatrudnieniowymi w Niemczech i w Polsce (Anna Block – ekspert ponadnarodowy w projekcie). Dodatkowo Starosta Jerzy Żmijewski przedstawił potencjał społeczno-gospodarczy powiatu skarżyskiego. Swoje spostrzeżenia z realizacji projektu wypowiedziały również dwie uczestniczki z grupy bezrobotnych 50+, które objęte zostały pomocą paktu zatrudnieniowego i które powróciły na rynek pracy.

W drugiej części konferencji wnioski i rekomendacje z testowania modelu paktów zatrudnieniowych zaprezentowali eksperci z ramienia projektu: Dariusz Rutkowski-specjalista ds. przedsiębiorczości i trener biznesu, Arkadiusz Mazepa-Zastępca Dyrektora Gabinetu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i Ryszard Syroka – Dyrektor Centrum edukacyjnego SFTPP w Barlinku oraz eksperci regionalni: Magdalena Fudala – Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia Forum Pracodawców w Kielcach, Arkadiusz Piecyk – Dyrektor WUP Kielce i dr Jacek Szkurłat – Prodziekan ds. studenckich i kształcenia UJK w Kielcach. Dodatkowo, zgromadzonym przedsiębiorcom, ofertę Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego przedstawił Prezes Krzysztof Kobryń.

Ostatnim blokiem debaty była dyskusja w której Starosta, Dyrektor PUP oraz eksperci odpowiadali na pytania zaproszonych gości. Wg przedstawicieli instytucji tworzących partnerstwo, Pakt jest skutecznym narzędziem aktywizacji. Jako mocne strony tego rozwiązania wskazali przede wszystkim na odpowiedni dobór instytucji, ich doświadczenie oraz podział zadań uwzględniający posiadające zasoby każdej organizacji. Jednak realizacja tego innowacyjnego projektu pokazała też trudności związane z powrotem osób bezrobotnych 50+ na otwarty rynek pracy. Są one głównie związane z biernymi postawami osób 50+ oraz korzystaniem przez pracodawców w większości przypadków z subsydiowanego zatrudnienia z Urzędu Pracy. Wszyscy pozytywnie ocenili innowacyjne narzędzie jakim są pakty zatrudnieniowe, zwracając jednocześnie uwagę na obecnie trudne warunki panujące na rynku pracy oraz specyfikę grupy osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia. Przede wszystkim należy zapewnić udział przedsiębiorców w pakcie zatrudnieniowym, jako najważniejsze ogniwo. Należy również dostosować kwalifikacje bezrobotnych 50+ do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz wzmocnić pracę nad  postawami osób starszych.

Pomimo zakończenia funkcjonowania Paktu Zatrudnieniowego przy wsparciu Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp, skarżyskie Partrnerstwo na rzecz zatrudnienia osób bezrobotnych 50+ będzie nadal realizować wyznaczone sobie cele. Kolejny nabór osób bezrobotnych już wkrótce! Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy! Osobą do kontaktu jest Pani Agnieszka Buryło, Koordynator Zespołu ds. Rozwoju Zawodowego w PUP Skarżysko-Kamienna, tel. 41 25 17 340 e-mail: a.burylo@pupskarzysko.pl.

The following two tabs change content below.

Mariusz Bodo

Mariusz Bodo, absolwent studiów menadżerskich Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe Executive Master of Business Administration. Żona Aneta. Szczęśliwy ojciec dwójki dzieci. Kuba lat 15 i Maja lat 7. Obecnie Sekretarz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Radny Rady Miasta Skarżyska kadencji 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Ostatnie wpisy Mariusz Bodo (zobacz wszystkie)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial