Konsultacje Umowy Partnerstwa dla świętokrzyskiego

Trwają konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, najważniejszego dokumentu określającego wydatkowanie funduszy europejskich w latach 2021-2027. W czwartek, 4 lutego, spotkanie poświęcone projektowi tego dokumentu odbyło się w formule online w województwie świętokrzyskim. Uczestniczyli w nim: marszałek województwa Andrzej Bętkowski, wicemarszałkowie Renata Janik i Marek Bogusławski oraz członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka. Stronę rządową reprezentowała Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Przed nami stoją ogromne wyzwania, takie jak depopulacja, infrastruktura komunikacyjna i społeczna czy gospodarka wodno-ściekowa – mówił marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski podczas konsultacji Umowy Partnerstwa, które odbyły się w czwartek, 4 lutego. To właśnie ten dokument określi, ile środków na realizację celów ważnych dla rozwoju regionu otrzymamy z funduszy unijnych w latach 2021-2027.

Zrównoważony rozwój – szansą dla regionu

Region świętokrzyski wciąż boryka się z problemami rozwojowymi, wciąż nie zbliża się nawet do średniej europejskiej w wartości PKB na jednego mieszkańca, dlatego, oprócz Regionalnego Programu Operacyjnego, będzie korzystał w nowej perspektywie również z programu Polska Wschodnia – podkreśliła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Zgodnie z projektem Umowy Partnerstwa do naszego województwa trafi 1,106 mld euro, czyli 5,2 proc. z całej puli, która już została rozdysponowana między wszystkie regiony. W przeliczeniu na jednego mieszkańca świętokrzyskiego jest to kwota 891 euro, co daje nam pierwsze miejsce w kraju. Jest więc z czego się cieszyć, ale gra toczy się jeszcze o rezerwę, którą ministerstwo podzieli w czasie negocjacji kontraktu programowego. Liczymy na dodatkowe środki w wysokości 444 mln euro.

– Algorytm, który zastosowano przy podziale unijnych środków, jest wyrazem faktycznej realizacji zasady zrównoważonego rozwoju, o której mowa w strategii premiera Mateusza Morawieckiego – podkreślił marszałek Andrzej Bętkowski. – Wyrazem zasady wyrównywania szans jest także utrzymanie Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, dzięki któremu w naszym województwie zaszły już ogromne zmiany, świadczące o wielkiej determinacji w wykorzystaniu środków unijnych. Zapewniam, że tej determinacji nie zabraknie nam również w obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.

Nowe, ambitne wyzwania

Jak dodała wicemarszałek Renata Janik, kończąca się perspektywa unijna i ta, która właśnie się rozpoczyna, upływają w cieniu pandemii, która postawiła przed regionem nowe wyzwania.

Skala naszych potrzeb jest ogromna, w sferze społecznej uwypukliły się takie problemy, jak choćby starzejące się społeczeństwo, trudna sytuacja na rynku pracy czy depopulacja. Liczymy, że ministerstwo zauważy je i będziemy mogli liczyć na dodatkowe środki z funduszy unijnych.

Jak przypomniała minister Jarosińska-Jedynak, cele unijnej polityki spójności realizowane w Umowie Partnerstwa koncentrują się wokół sześciu zadań: Bardziej inteligentna Europa, Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa, Lepiej połączona Europa, Europa o silniejszym wymiarze społecznym, Europa bliżej obywateli, umożliwienie regionom i obywatelom łagodzenia społecznych, gospodarczych i środowiskowych skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu.

Wydajemy sprawnie, czekamy na nowe rozdanie

Jak w te cele wpisuje się region świętokrzyski i jak zamierzamy rozdysponować unijne środki? Na te pytania szukano odpowiedzi w drugiej części czwartkowych konsultacji. Jak przypomniał Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, w kończącej się unijnej perspektywie finansowej nasz region jest jednym z liderów w wykorzystaniu funduszy europejskich.

– Zakontraktowaliśmy już 5,5 mld zł, podpisaliśmy 4343 umowy z beneficjentami. Ogromne środki przeznaczyliśmy na walkę z pandemią – 73,6 mln euro powędrowało na wsparcie gospodarki, zaś 11,2 mln euro do służby zdrowia – wyliczył dyrektor Jacek Sułek dodając, że na etapie końcowym jest przygotowanie Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+, która silnie skorelowana będzie z celami polityki spójności Unii Europejskiej, a jednocześnie będzie odpowiedzią na kluczowe problemy regionu.

Zagwarantowany już dla województwa świętokrzyskiego 1 mld 106 mln euro, został podzielony na dwa obszary: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (829 mln euro) i Europejski Fundusz Społeczny (277 mln euro). Władze samorządowe regionu liczą jednak, że unijne wsparcie w ramach RPO nie zakończy się na tej kwocie, dlatego tak ważne jest przygotowanie dobrych projektów, które mają szansę na dofinansowanie z funduszy unijnych.
Gdzie położone zostaną akcenty w nowym Regionalnym Programie Operacyjnym? Opracowane priorytety pokazują, że Świętokrzyskie stawia na konkurencyjną gospodarkę, region przyjazny dla środowiska, dostępność komunikacyjną, działania w zakresie zdrowia, edukacji, infrastruktury w turystykę i kulturę oraz tworzenie dla mieszkańców regionu przyjaznej przestrzeni.

W zakresie tzw. projektów miękkich współfinansowanych z EFS+ najistotniejsza będzie odpowiedź na wyzwania społeczne. Jak podkreśliła wicemarszałek Renata Janik, planowane w perspektywie 2021-2027 zadania zostały skupione wokół następujących, ambitnych celów: aktywni na rynku pracy, edukacja na wszystkich etapach życia, wsparcie rodzin i włączenie społeczne, profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców.

Minister Jarosińska-Jedynak nie kryła, że region świętokrzyski stawia sobie bardzo ambitne cele.

Jestem pod wrażeniem zadań, które zaplanowało wasze województwo na najbliższe lata – podkreśliła. – W kończącej się perspektywie UE dowiedliście, że potraficie sprawnie wydawać unijne pieniądze i to nie tylko te z RPO, ale również z programów krajowych. Przypomnę, że do świętokrzyskiego wpłynęło z tej puli 4 mld zł.

Warto dodać, że czwartkowym konsultacjom towarzyszyła seria pytań o szczegóły nowej unijnej perspektywy. Wszelkie uwagi do Umowy Partnerstwa można zgłaszać do 22 lutego za pomocą specjalnego formularza znajdującego się na stronie internetowej Funduszy Europejskich.

The following two tabs change content below.

Może Ci się również spodoba

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial