Krὅnig przegrał w Sądzie Administracyjnym

W dniu dzisiejszym w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym odbyła się rozprawa dotycząca zaskarżenia przez Prezydenta Miasta Skarżyska – Kamiennej decyzji Wojewody Świętokrzyskiego

Przy braku obecności samego Prezydenta mimo że, został przez Radę Miasta upoważniony (na jego wniosek) do reprezentowania gminy w Sądzie Administracyjnym.

Sąd podtrzymał w mocy decyzję Wojewody Świętokrzyskiego unieważniającą uchwałę o wyrażenie zgody na zwolnienie Radnego Rady Miasta Artura Mazurkiewicza z pracy w MCSiR w Skarżysku – Kamiennej.

Przypomnijmy

W dniu 24 listopada 2016 roku radni koalicyjni po  burzliwej Sesji Rady Miasta przegłosowali uchwałę, która na mocy ustawy jest wymagana by skutecznie rozwiązać stosunek pracy z radnym. Przyczynę zwolnienia Pana Artura z pracy Prezydent wskazywał na sytuację ekonomiczną.

W obronie Artura Mazurkiewicza stanęli radni opozycji Prawa i Sprawiedliwości, którzy wskazywali na błędy formalne jak również sposób procedowania tejże uchwały.

Ze strony radnych opozycji padały pytania, które pozostawały bez odpowiedzi. Padały zarzuty o charakter polityczny tej decyzji, brak argumentów co do uzasadnienia, które dotyczyło kwestii finansowych. Cała dyskusja była wielokrotnie przerywana przez Przewodniczącego rady Pana Leszka Golika ( członek Platformy Obywatelskiej), który nie sposób zauważyć nie zachował obiektywizmu jako Przewodniczący na tej Sesji Rady Miasta. Wszystko wskazywało , że sprawa trafi do Wojewody Świętokrzyskiego. I tak też się stało Radny Mariusz Bodo zaskarżył podjętą uchwałę do organów Wojewody wykazując błędy formalne w samym uzasadnieniu jak również błędy proceduralne. Radny Marcin Piętak zgłosił na sesji wniosek formalny, aby powyższa uchwała była głosowana przez tzw. głosowanie imienne. Co nie zostało uwzględnione przez przewodniczącego. Po zaskarżeniu uchwały przez radnych PiS, Wojewoda Świętokrzyski wstrzymując wykonalność uchwały wydała decyzję o nieważności w całości uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Rady Miasta Arturem Mazurkiewiczem.

Prezydent Miasta Skarżyska Kamiennej Konrad Krὅnig zwrócił się do Rady Miasta o wyrażenie zgody by mógł zaskarżyć decyzję Wojewody w Sądzie Administracyjnym. Taką zgodę uzyskał od radnych koalicji wraz z reprezentowaniem Gminy. Prezydent nie dał za wygraną i sprawa trafiła do Sądu Administracyjnego!

Chociaż na dzisiejszej rozprawie zabrakło samego Prezydenta Konrada Krὅniga sąd wydał werdykt utrzymujący w mocy decyzję Wojewody o nieważności podjętej uchwały.

Prezydentowi pozostaje możliwość odwołania się do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Czy tak uczyni i czy będzie obecny tego nie wiemy.

Radni na mocy ustawy o samorządzie gminnym są z mocy prawa objęci szczególną ochrona by zagwarantować radnemu komfort i niezależność w podejmowaniu wszelkich decyzji dotyczących swoich gmin. 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial