Krótka historia Wojska Polskiego

W wyniku przewrotu wojskowego marszałek Józef Piłsudski, przejął władzę w Państwie Polskim. W nowym, utworzonym przez Kazimierza Bartla rządzie, objął on tekę ministra spraw wojskowych. Czynnikiem umacniającym władzę Marszałka, były wprowadzone przez niego zmiany w korpusie oficerskim. W roku 1921 na 145 generałów, służących w Wojsku Polskim, 12 wywodziło się z Legionów Polskich. W 1928 roku natomiast na 81 generałów było już 44 byłych legionistów. Objęli oni przy tym najważniejsze stanowiska dowódcze.

 

Reorganizacja w wojsku

Piłsudski przeprowadził gruntowną reorganizację naczelnych władz wojskowych. Na jego czele stanął Generalny Inspektor, przewidziany w razie wojny na stanowisko Naczelnego Wodza. Wraz z utworzeniem Generalnego Inspektoratu ukształtował się także dwutorowy system dowodzenia wojska. Czyli był to pokojowy system, sprawowany przez Ministerstwo Spraw Wojskowych i wojenny, realizowany przez GISZ. Nastąpiły również częściowe zmiany w strukturze organizacyjnej wojska. Zostały zlikwidowane trzy spośród czterech istniejących dywizji kawalerii. Wzrosła natomiast liczba samodzielnych brygad kawalerii.

Koniec lat dwudziestych

W końcu lat dwudziestych ubiegłego wieku, zredukowano wojska saperskie.      Z istniejących poprzednio 10 pułków saperskich pozostawiono 8 batalionów, a pułki saperów kolejowych zmniejszono do szczebla batalionu. Bataliony te połączono w brygady, obejmujące łącznie 13 batalionów

Nie ma już poboru

Od dnia 11 lutego 2009 roku, w Polsce nie stosuje się przymusowego poboru do wojska, a 22 stycznia 2010 roku zakończył się proces całkowitego uzawodowienia armii polskiej. Siły Zbrojne RP przeszły z modelu wielkiej armii poborowej do mniejszej armii składającej się z żołnierzy zawodowych oraz ochotników. W niedzielę, 31 marca 2019 roku, prawie 300 żołnierzy Wojska Polskiego wypowiedziało słowa przysięgi wojskowej na ostrowieckim rynku. Była to tym samym pierwsza w tym roku przysięga ochotników powołanych do 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W uroczystościach udział wzięła także Beata Szydło, wiceprezes Rady Ministrów. Uroczystości te poprzedzone były Mszą Świętą w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Kolumna licząca ponad 800 żołnierzy ruszyła ze sztandarem, ulicami Ostrowca Świętokrzyskiego, by rozpocząć uroczystą przysięgę na Rynku. Wspomniana impreza, uświetniona została występem orkiestry wojskowej z Lublina. Na tej niezwykłej imprezie okolicznościowej, obecni także byli uczniowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego z Ostrowca Świętokrzyskiego w historycznych mundurach, jak również Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13 pułku Ułanów Wileńskich.

Ewa Michałowska – Walkiewicz

 

 

 

 

 

 

The following two tabs change content below.