Kundlizmu z otoczenia Prezydenta cd.

Mniej więcej rok temu pisałem o rewelacyjnych odkryciach obecnego Prezydentach i jego spiskowych teoriach na temat swoich politycznych oponentów. Jego chroniczny brak pomysłu na miasto, klęska w polityce społecznej, obraz nędzy i rozpaczy w miejskich inwestycjach, stały się kolejnym pretekstem do histerycznego szukania politycznego „paliwa” otoczenia obecnego Prezydenta Kröniga dla przykrycia jego niekompetencji i jego popleczników na jednym z lokalnych internetowych portali.

Gestem rozpaczy odczytuję opublikowany przez ten portal, materiał z Newsweek´a pod własnym tytułem cyt. „W Newseeku o ciepłych posadkach ze Skarżyska”. Celowo cytuję, gdyż już w samym tytule widnieje byk. Analizując merytorycznie tekst, to takich bawolich byków jest więcej. Ale czego się można dobrego spodziewać po osobach, które na swoim koncie nie mają żadnych sukcesów, a jedynie parcie na władzę i bezkrytyczny samozachwyt. Ci którzy się interesują lokalną polityką i śledzą lokalne media zapewne wiedzą o kogo i jaką sprawę chodzi. I cóż sensacyjnego odkrył ów tajemniczy autor tego fascynującego materiału? Gdyby można to podsumować jednym rzeczowym zdaniem, powinno wybrzmieć to mniej więcej tak: Kilku byłych lokalnych samorządowców z otoczenia byłego Prezydenta Miasta, nadal dzięki Bogu i swojej pasji realizują się zawodowo wykorzystując swoją wiedzę, doświadczenie i umiejętności w służbie społecznej.

Czytając jednak materiał na tym portalu, którego nazwy nie wymienię, dla mnie jest to zwykła gadzinówka, można odnieść wrażenie, że naszym miastem nadal rządzi tajemnicza sekta pod kierunkiem lokalnego kapłana wobec której, obecny biedny Prezydent jest bezsilny. W swej bezsilności szuka wsparcia skarżąc się na swój niedoli los u poczciwego wujka Lisa. Widać szkoła donoszenia KOD-owców nie poszła w las, a może to jedyna alternatywa dla obecnego Prezydenta na przyszłe wybory samorządowe. Najwyraźniej Prezydent i jego otoczenie czuje zagrożenie dla swego bytu po przyszłych wyborach samorządowych. Strach przed losem jaki sami chcieli zgotować swoim oponentom. A ponieważ się tak nie stało ku ich rozczarowaniu i Prezydenta, a zamiar był oczywisty, to rekompensata może nadejść z nawiązką.

Na koniec mam propozycję aby tajemniczy autor, który w tak niewybredny sposób insynuuje niecne działania Rycerzy Kolumba, niech się ujawni i podpisze się pod artykułem imieniem i nazwiskiem. W przeciwnym razie pozostanie ów autor w mojej ocenie tchórzliwą miernotą.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial