16.4 C
Nowy Jork

Kwalifikacja wojskowa 2017 w powiecie skarżyskim

Published:

W poniedziałek, 30 stycznia, ruszyła w powiecie skarżyskim kwalifikacja wojskowa 2017. Przed Powiatową Komisją Lekarską w tym roku stanie blisko 500 osób z wszystkich gmin naszego powiatu, wśród których najwięcej, bo 365 osób stanowić będą mężczyźni urodzeni w 1998 roku. Z członkami Powiatowej Komisji Lekarskiej spotkali się starosta Jerzy Żmijewski i wicestarosta Artur Berus. Przedstawiciele władz samorządu powiatowego życzyli komisji sprawnego przebiegu kwalifikacji.

Powiatowa Komisja Lekarska działa od poniedziałku do piątku w budynku Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20 (tel. 41 39 53 056)

Harmonogram pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Skarżyskiego

1.      Miasto Skarżysko-Kamienna – 30 styczeń – 10 luty 2017;

2.      Gmina Skarżysko Kościelne – 13 – 14 luty 2017;

3.      Gmina Bliżyn – 15 – 16 luty 2017;

4.      Gmina Łączna – 17 luty 2017;

5.      Miasto i Gmina Suchedniów – 20 – 21 luty 2017.

22 luty 2017 r. jest dniem przeznaczonym wyłącznie dla kobiet urodzonych w latach 1993-1998 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiet, które ochotniczo zgłoszą się do pełnienia służby wojskowej.

23 luty 2017 r. jest dniem dodatkowym dla osób, które nie mogły stawić się w wyznaczonym terminie.

Komisja lekarska określa stan zdrowia i przyznaje odpowiednią kategorię. Podczas tegorocznej kwalifikacji wojskowej może zostać orzeczona jedna z następujących kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej:

•       kategoria zdolności „A”, czyli orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej, oznacza, że osoba może odbywać każdą formę czynnej służby wojskowej lub służby w obronie cywilnej zarówno w okresie pokoju, w trakcie mobilizacji, jak i w czasie wojny,

•       kategoria zdolności „B”, czyli orzeczenie o czasowej niezdolności do czynnej służby wojskowej, oznacza, że aktualny ogólny stan zdrowia nie pozwala na pełną zdolność do czynnej służby wojskowej,

•       kategoria zdolności „D”, czyli orzeczenie o niezdolności do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej, oznacza, że osoba taka nie może zostać powołana do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju. Wyjątek stanowią osoby które zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby w nowo tworzonych Wojskach Obrony Terytorialnej, takie osoby z orzeczoną kategorią „D” mogą zastać przeznaczone na niektóre stanowiska służbowe.

•       kategoria zdolności „E”, czyli trwała i całkowita niezdolność do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, w trakcie mobilizacji i w czasie wojny. Osoba taka nie podlega w ogóle obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności ,,A” lub ,,D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej winna mieć:

•       dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;

•       dokumentację medyczną, w tym okulistyczną, wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

•       aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy.

W br. do Powiatowej Komisji Lekarskiej wezwano:

•       365 mężczyzn urodzonych w 1998 r.,

•       125 mężczyzn urodzonych w latach 1993-1997, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

•     5 kobiet urodzonych w latach 1993-1998, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będących studentkami lub absolwentkami szkół wyższych na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria oraz szkół policealnych na kierunkach: farmacja, ratownictwo medyczne, weterynaria, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

•       osoby które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się w trybie ochotniczym.

Wobec osób, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, zastosowany będzie z urzędu lub na wniosek Przewodniczącego PKLek. Lub Komendanta WKU środek przewidziany przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wójtowie, Burmistrz i Prezydent Miasta, z mocy ustawy, zarządzą przymusowe doprowadzenie przez Policję lub nałożą grzywnę w celu przymuszenia.

Zaniechanie złożenia wniosku o egzekucję administracyjną może nastąpić tylko wobec tych osób, które według dokonanych ustaleń w postępowaniu wyjaśniającym, nie przebywają w miejscu zameldowania (gdyż np. od lat przebywają za granicą) i z tego powodu nie doręczono im wezwania imiennego.

W powiecie skarżyskim kwalifikacja wojskowa potrwa do 23 lutego 2017 r.

źródło: www.skarzysko.powiat.pl

Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora

Related articles

Recent articles

spot_img