Kwarantanna. Policja przypomina

Każdego dnia świętokrzyscy policjanci przeprowadzają liczne kontrole przestrzegania kwarantanny, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym. Obowiązkiem osób poddanych takiej procedurze jest stałe przebywanie w domu lub miejscu wskazanym, w celu niedopuszczenia do rozprzestrzeniania się wirusa. Niestety, wraz ze wzrostem liczby mieszkańców poddanych tej procedurze, zaczynają pojawiać się przypadki niestosowania się do zaleceń.

Policjanci przypominają, że złamanie kwarantanny wiąże się z odpowiedzialnością karną i zapowiadają stanowcze działania wobec takich osób. Odpowiedzialność – to słowo, które aktualnie występuje najczęściej w przestrzeni publicznej w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem COVID-19. Przejawiać się ona powinna poprzez zachowanie zaleceń służb sanitarnych, unikanie kontaktów z innymi osobami, ale przede wszystkim przestrzegania kwarantanny. Są jej poddani ci, u których występuje ryzyko, że miały kontakt z osobami zakażonymi. O poddaniu tej procedurze decydują służby sanitarne. Tylko ostatniej doby funkcjonariusze kieleckiej komendy skontrolowali 568 osób, objętych zaleceniami służb sanitarnych. Niestety, dotychczas mundurowi stwierdzili 5 przypadków złamania kwarantanny.

Wśród nich był między innymi mężczyzna, który wiedząc o zastosowaniu takich środków wobec niego, pojechał do pracy. Na pytanie, dlaczego nie stosuje się do zaleceń oświadczył, że jego pracodawca kazał mu się stawić do biura, gdzie spędził cały dzień. Inny przypadek, to zachowanie 45-latka, który przebywał na oddziale szpitala w Kielcach, w związku z podejrzeniem zakażenia. Ten mężczyzna postanowił uciec przez okno, ale został zatrzymany przez personel, jeszcze na terenie placówki. Do dwóch kolejnych przypadków tego, niestety nieodpowiedzialnego zachowania doszło na terenie powiatu koneckiego i sandomierskiego.

Policjanci przypominają, że kwarantanna jest działaniem służb sanitarnych, mającym na celu zapobieżenie rozprzestrzeniania się epidemii. Każda osoba, która nie stosuje się do takich zaleceń musi liczyć się z odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 116 Kodeksu wykroczeń. Oznacza to, że w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie kontroli, funkcjonariusz sporządzi dokumentację, będącą podstawą do sporządzenia wniosku o ukaranie do sądu. W bardziej drastycznych przypadkach, jeżeli np. osoba jest zakażona, a mimo to swoim zachowaniem spowoduje rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej, podlegać będzie ona przepisom wynikającym z kodeksu karnego. W takim przypadku grozi kara do lat 3 w przypadku nieumyślności, lub nawet do lat 8, jeżeli sprawca działa świadomie.

Opr. KM Źródło: KMP w Kielcach

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial