23.3 C
Nowy Jork

Lenistwo Przewodniczącego?

Published:

W dniu 25.01.2017 przed XXXIV Sesja Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej miało miejsce ciekawe wydarzenie. Przewodniczący Klubów Radnych Opozycji złożyli wniosek do Przewodniczącego Rady Miasta Pana Leszka Golika, iż istnieje podejrzenie, że XXXIV Sesja Rady Miasta mogła zostać zwołana z istotnym naruszeniem prawa. Jednocześnie poprosili    o opinie prawna na piśmie przed rozpoczęciem sesji by mieć pewność, że tryb procedowania co do ważności uchwał podczas tak zwołanej sesji będzie zgodny z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi. Radni uzasadnili swój wniosek pismem jakie otrzymali  z Urzędu Miasta zwołujące Sesję Rady Miasta, a mianowicie faktem, że w miejscu przeznaczonym na pieczątkę i podpis Przewodniczącego wyraźnie widać, że jest to kopia  z jakiegoś dokumentu wklejona w ten dokument. Ze względu na fakt , że nie ma pewności, że sesję zwołał osobiście Przewodniczący Rady Miasta, czy dokonała tego osoba nieuprawniona.

Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 199r (Dz. U. z 2016r poz. 446 ze zm) jasno informuję, że wyłączne prawo do zwołania sesji rady gminy ma jej przewodniczący, a w sytuacji gdy nie może on zwołać sesji rady, czynność tę może wykonać w jego zastępstwie wyznaczony przez niego wiceprzewodniczący.

Radni po godzinnej przerwie zwołanej przez Przewodniczącego otrzymali opinie prawną. Co prawda nawet w jednym zdaniu opinia nie odniosła się do wniosku radnych, którzy przypomną podnieśli argument nie podpisania zawiadomienia przez Przewodniczącego. Poniżej przedstawiamy skan opinii prawnej oraz zawiadomienia na sesję.

Przewodniczący również odniósł się do wniosku radnych stwierdził że jest to skan jego podpisu. Stwierdził również że przyjął taki zwyczaj powiadamiania radnych. Na koniec zwrócił się do wnioskodawców że stracili niepotrzebnie godzinę czasu i że niektórzy muszą przez to dłużej pracować. Jeden z przewodniczących wnioskodawców w odpowiedzi zwrócił uwagę , że gdyby Przewodniczący Pan Leszek Golik poświęciłby 5 minut na podpisanie 21 zawiadomień nie musielibyśmy tracić obecnie godziny czasu.

Odnosząc się do tego zdarzenia w mocy obowiązujących przepisów, gdyby radni opozycji nie podpisali się na liście obecności mogliby zaskarżyć całą XXXIV Sesje Rady Miasta do organu nadrzędnego o stwierdzenie nieważności wszystkich podjętych uchwał podjętych na tej sesji.

Natomiast co do Przewodniczącego Rady Miasta Pana Leszka Golika, który pobiera dietę w wysokości 2000zł miesięcznie i nie chce mu się poświęcić 5 minut po to by osobiście podpisać 21 zawiadomień, a jest to jego jedno z głównych zadań.

Ocenę pozostawiam Wam naszym czytelnikom.

Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora

Related articles

Recent articles

spot_img