Licytacja przedmiotów w ramach 26.Finału WOŚP

12.01 w Zespole Szkół Publicznych nr 1 odbyła się licytacja przedmiotów przysłanych przez Fundację WOŚP i p.Jurka Owsiaka, samorząd i osoby prywatne. Właściwy 26. Finał WOŚP odbędzie się w dniu 14 stycznia 2018, a jego celem będzie pozyskanie środków „dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”. Wspierając Fundację WOŚP szkolny sztab działa już od 12.01.

Tradycyjną w naszej szkole imprezę i licytację poprowadziła p.Renata Kubik. Szefową sztabu WOŚP była jak co roku p.Małgorzata Piątek. Uroczystość rozpoczął p.dyr.Andrzej Warwas, który powitał gości, m.in. radnych miasta, przedstawicieli powiatu, nauczycieli i młodzież ze skarżyskich szkół średnich i podstawowych oraz uczniów i rodziców z ZSP nr 1 oraz mówił o szczytnych celach akcji.

Uroczystość wypełniła licytacja, w której aktywnością wyróżniali się przedstawiciele miasta i powiatu, a także uczniowie skarżyskich liceów. W przerwach trwała część artystyczna, która przedzielała kolejne etapy licytacji.

źródło:http://gim1skarzysko.g-net.pl

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial