Lubelska Komisja Boni Ordinis

Styczniowe założenia

Lubelska Komisja Boni Ordinis, to inaczej mówiąc Lubelska Komisja Dobrego Porządku. Jest to innymi słowy lokalna komisja szlachecka powołana w Lublinie w dniu 12 stycznia 1780 roku. Skarżyskie Towarzystwo Patriotyczne Renesans, na wieczorku wspomnień, czytało opowiadania i poezję na temat powołania do życia wspomnianej komisji. 

….Czy już teraz będzie lepiej

któż to rzec potrafi

ale może, może będzie

szereg porad obowiązków, przypnie na agrafi….

Założenia komisyjne

Wspomniana komisja, zajmowała się rozbudzeniem i rewitalizacją życia miejskiego. Fundacja została powołana dekretem króla Polski Stanisława Poniatowskiego, a była ona pod bezpośrednim przewodnictwem wojewody lubelskiego Kajetana Hryniewieckiego. Jej celem była odbudowa miasta zniszczonego na skutek kozackich rewolt, potopu szwedzkiego, a także wojny północnej. W wyniku działalności tejże komisji, nastąpiło rozbudzenie i rewitalizacja życia miejskiego. Restaurowano nagminnie wówczas stare i budowano nowe kamienice, odnowiono budynek ratusza gdzie się mieścił Trybunał Koronny, nadając mu typowo klasycystyczny wystrój, brukowano także ulice i pilnowano na nich w sposób szczególny porządku.

Stan sanitarny

Komisja ta, zwracała również swoją uwagę na polepszenie stanu sanitarnego, porządku wewnętrznego i bezpieczeństwa mieszczan i przybyszy w mieście. Dzięki temu podniósł się poziom i jakość życia, co przejawiało się we wzroście ilości jego mieszkańców. W roku 1790, specjalnym dekretem sejmu, w Lublinie została ustanowiona nowa komisja cywilno-wojskowa. Ten nowoczesny organ kolegialny zastąpił Komisję Dobrego Porządku i dysponował większymi uprawnieniami administracyjnymi, gospodarczymi, skarbowymi oraz w zakresie porządku, bezpieczeństwa, szkolnictwa i opieki społecznej.

 

W styczniu mija kolejna rocznica powołania do życia Komisji Boni Ordinis. Warto jest zatem przypomnieć naszym czytelnikom o jej istnieniu.

 

Ewa Michałowska – Walkiewicz

 

The following two tabs change content below.

Tadeusz Sikora

Tadeusz Sikora

Ostatnie wpisy Tadeusz Sikora (zobacz wszystkie)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial