Mamy nową świecką tradycję

4 sierpnia odbyła się XLII Sesja Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej. Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym przez Prezydenta Miasta Konrada Krὅniga. Nie było by w tym nic nadzwyczajnego gdyby nie to, że  Pana Prezydenta na tej sesji nie było. Jest to już kolejna sesja zwołana w trybie prezydenckim na której sam zainteresowany się nie pojawia. Można by powiedzieć, że jest to nowa świecka tradycja naszego miasta ( Jak wiemy z relacji Prezydenta na facebook-u, podczas sesji zainteresowany przebywał na plaży we Władysławowie). Natomiast to, że Konrad Krὅnig nie uczestniczy podczas prac komisji przed Sesjami Rady Miasta to już norma ( od początku kadencji Prezydent, nie pojawił się ani razu na komisji  w której uczestniczę). Wracając do sesji co było tak ważne by zwoływać ją w trybie prezydenckim. Poniżej zestawienie uchwał podjętych 4 sierpnia 2017r.

 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok,
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2017 – 2031,
  • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego na realizację zadania inwestycyjnego na drogach powiatowych,
  • wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pn. Miejskie Usługi Komunalne w Skarżysku-Kamiennej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej,
  • uchylenia Uchwały Nr XXXIII/117/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zbycia w drodze przetargu lokalu użytkowego usytuowanego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Norwida nr 17, będącego własnością Gminy Skarżysko-Kamienna,
  • nazwy ulicy usytuowanej na działkach ewidencyjnych nr 57/6, 63/1, 63/2 (arkusz mapy nr 59, obręb 00007 Bór) i nr 140 (arkusz mapy nr 55, obręb 0007 Bór) w Skarżysku-Kamiennej.

Chyba nie chodziło o zmiany w budżecie i zmiany WPF.

Jeśli chodzi o pomoc finansową dla Powiatu Skarżyskiego, taka sama uchwała była już procedowana na wcześniejszej sesji. Co prawda zmienił się zakres zadania, ale nazwa i kwoty dofinansowania nie. Czy była konieczność jej ponownego procedowania, tu zdania są podzielone. Przypomnę chodzi tu o remont ulicy Ponurego, dofinasowanie Urząd Wojewódzki – 2 800 000zł , Powiat Skarżyski – 2 000 000 zł, Miasto Skarżysko-Kamienna 800 000zł.

Uchwała kluczową nie była też uchwała w sprawie zbycia lokalu użytkowego.

Co do zmiany nazwy ulicy, a raczej braku zmiany nazwy, a zmiany do uzasadnienia. To jeden z radnych spowodował tu chyba nadto zamieszania i by wyjść z twarzą procedowaliśmy w/w uchwałę ( W poprzednim uzasadnieniu nie było wskazane z czym ma się kojarzyć data 17 stycznia. Po zmianie będzie to data upamiętniająca zwycięską bitwę powstańców styczniowych pod Iłżą).

Możliwe, że chodziło tu o uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pn. Miejskie Usługi Komunalne w Skarżysku-Kamiennej w kwocie 300 000zł. Gdyż podczas sesji pojawił się niespodziewany gość. Był to przedstawiciel Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Końskich, który zapytał Prezydenta Andrzeja Brzezińskiego jaka kwota z tych 300 tysiecy będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań w stosunku do PUK Końskie, gdyż  MUK Skarżysko-Kamienna jest im winny  ponad 400 000zł. Andrzej Brzeziński poinformował krótko „jakaś część”.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial