Mieszkańcy ulicy Ponurego nie chcą jej remontu ?

11 lipca w sali Herbowej Starostwa Powiatowego odbyła się XXXV w kadencji Sesja Rady Powiatu Skarżyskiego. Tym razem sesja została zwołana na wniosek Zarządu Powiatu Skarżyskiego, a w jej programie znalazły się tylko cztery punkty. W punkcie 3 „Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach”, obecnych na sesji 13-tu radnych jednogłośnie podjęło trzy projekty uchwał. Jako pierwsza została podjęta uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2017 – 2035. Drugą podjętą uchwałą była w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok, a trzecia dotyczyła wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Skarżyskiego do projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Największe zainteresowanie części radnych, głównie z Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, wzbudziła kwestia wprowadzenia do budżetu powiatu na 2017 rok, kwoty 2,8 mln zł na realizację budowy ulicy Ponurego w Skarżysku-Kamiennej z Rządowego programu Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. Radny Roman Wojcieszek pytał o szansę zrealizowania tej inwestycji w bieżącym roku, a radny Grzegorz Małkus, pytał o wartość kosztorysową części odcinka objętego pracami remontowymi w kontekście posiadanych środków w budżecie na ten cel. Należy w tym miejscu przypomnieć, że nabór wniosków do tego programu na 2017 rok Wojewoda Świętokrzyski ogłosiła jeszcze w 2016 roku, a procedura przetargowa ma się zakończyć dopiero 19 lipca 2017 i bez gwarancji że zostanie rozstrzygnięta. Na pytania radnych odpowiedzi udzieliła członek Zarządu Powiatu pani Anna Leżańska zwracając uwagę na konieczność ograniczenia zakresu robót z odcina 2,516 km do ok. 1,6 km. Powodem tego ograniczenia stała się zaproponowana przez oferenta kwota na realizację zadania (ponad 7 mln zł), w pierwszym przetargu. Ale największe zdziwienie radnych wzbudziło stwierdzenie pani Leżańskiej, że mieszkańcy z ulicy Ponurego nie chcą remontu swojej drogi w tak ograniczonym zakresie.

Należy w tym miejscu przypomnieć, że już 31 października 2016 roku została ogłoszona lista rankingowa z 92 inwestycjami drogowymi wśród których znalazła się z Powiatu Skarżyskiego z budową ul. Ponurego. Inwestycja ta zakładała budowę odcinka 2,516 km drogi o wartości kosztorysowej 5,6 mln zł, w tym 2,8 mln zł wnioskowane z dotacji. Po uchwaleniu Budżetu Państwa na 2017 rok, wszyscy pamiętamy histeryczną próbę puczu totalnej opozycji przy uchwalaniu budżetu w Sejmie, zadanie Powiatu Skarżyskiego z uwagi na zbyt małą ilość uzyskanych punktów nie znalazło się na liście objętej dofinansowaniem. Rozpoczęły siężne zabiegi o środki dodatkowe i udało się je pozyskać. Następnie krążyły i ginęły ponoć pisma pomiędzy Wojewodą, a Powiatem by ostatecznie pozyskać wnioskowaną kwotę na to zadanie z budżetu Wojewody.

Obserwując całą tą sytuację można odnieść wrażenie, że budowa ulicy Ponurego nie znalazła się wśród priorytetów Zarządu Powiatu Skarżyskiego na 2017 rok. Co jest zatem tego powodem? Patrząc na wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku widać wyraźne braki zwłaszcza w dziale oświata, które niestety trudno będzie pokryć kosztem innych działów. Kto zatem nie chce remontu ulicy Ponurego? Jej mieszkańcy czy Zarząd Powiatu?

The following two tabs change content below.

Grzegorz Małkus

Grzegorz Małkus, Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, studia podyplomowe: Zarządzanie Nowoczesną Szkołą - Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Organizacja Pomocy Specjalnej - UJ, Sport Osób Niepełnosprawnych - AWF w Warszawie, Jakość Stanowienia Prawa - Uniwersytet Warszawski.

Ostatnie wpisy Grzegorz Małkus (zobacz wszystkie)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial