Mikołaj Kopernik postawił na edukację

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej w okresie od 15 marca do 22 maja 2019 roku, wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej, realizuje projekt pt. „Mikołaj Kopernik postawił na edukację”. Głównym celem projektu jest rozbudzanie postaw i zachowań przedsiębiorczych uczniów wkraczających na rynek pracy, planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno – zawodowych, analiza rynku pracy i pojawiających się na nim możliwości dotyczących planowania własnej kariery zawodowej, poznanie własnych zasobów: zainteresowań, uzdolnień, kompetencji, predyspozycji zawodowych w kontekście planowania ścieżki edukacyjno – zawodowej, analizowanie możliwości uzupełniania, poszerzania i uzyskiwania nowych kwalifikacji zawodowych, opanowanie procesu zakładania własnej działalności gospodarczej oraz znajomość instytucji wspomagających zakładanie i rozwój własnej działalności gospodarczej.

Wśród działań projektowych znajdują się m.in.:
1) Warsztaty Przedsiębiorczości Ekonomika obejmujące tematykę
– charakterystyka rynku pracy, możliwości zatrudnienia i samozatrudnienia, pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na prowadzenie własnej działalności,
– poznanie własnych zasobów, tworzenie portfolio, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych, kształcenie umiejętności autoprezentacji,
– planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno- zawodowych, sporządzanie indywidualnych planów kariery,
– tworzenie start-upów.
Warsztaty prowadzone są przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, Instytutu Badań Edukacyjnych w Kielcach, wykładowców Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach oraz nauczycieli przedmiotów ekonomicznych ZSE.

2) Konkurs Przedsiębiorczości Ekonomika – konkurs odbył się 2 kwietnia 2019 roku i przeprowadzony został w dwóch grupach wiekowych: dla uczniów Ekonomika oraz dla uczniów trzecich klas gimnazjów i ósmych klas szkół podstawowych z terenu powiatu skarżyskiego.

Po sprawdzeniu prac konkursowych, Szkolna Komisja KONKURSU RZEDSIĘBIORCZOŚCI EKONOMIKA wyłoniła Laureatów Konkursu oraz przyznała wyróżnienia:

– w kategorii Szkoły Podstawowe i Gimnazja Powiatu Skarżyskiego
I miejsce – Marcel Serek – Szkoła Podstawowa w Bliżynie

II miejsce – Igor Pasteczka –Gimnazjum nr 1 w Skarżysku-Kamiennej

III miejsce – Tomasz Rachwał – Szkoła Podstawowa nr 8 w Skarżysku-Kamiennej

Wyróżnienia otrzymują:

– Piotr Patek –Gimnazjum nr 1 w Skarżysku-Kamiennej

– Natalia Dąbrowa –Szkoła Podstawowa nr 4 w Skarżysku-Kamiennej

– Edyta Świątek – Szkoła Podstawowa nr 7 w Skarżysku-Kamiennej

– Natalia Skowron –Szkoła Podstawowa nr 4 w Skarżysku-Kamiennej

– Aleksandra Wrona – Szkoła Podstawowa w Bliżynie

– Filip Kopeć – Szkoła Podstawowa w Bliżynie

– w kategorii Zespół Szkół Ekonomicznych:

I miejsce – Jakub Gromek

II miejsce – Magdalena Supierz

III miejsce – Joanna Derlatka

Wyróżnienia otrzymują:

– Katarzyna Maciejczak

– Paulina Obara

– Natalia Cader

– Zuzanna Obara

– Magdalena Sobczak

– Izabela Dwojak

Podsumowanie działań projektowych połączone z wręczeniem nagród odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2019 roku. Laureaci oraz wszystkie osoby wyróżnione w konkursie zostaną nagrodzone wartościowymi nagrodami – laptopy , tablety, smartfony, smartwatche, akcesoria komputerowe oraz upominki przygotowane przez NBP.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial