Nabór do II edycji projektu ,,JOBfirma 2018

Nabór osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia do II edycji projektu „JOBfirma 2018” realizowanego w ramach Paktu Zatrudnieniowego na rzecz Aktywizacji Osób Bezrobotnych 50+ w powiecie skarżyskim

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej wspólnie z Partnerami Paktu zatrudnieniowego ogłasza nabór do II edycji projektu ,,JOBfirma 2018”, realizowanego w ramach Paktu Zatrudnieniowego na rzecz Aktywizacji Osób Bezrobotnych 50+ w powiecie skarżyskim.

WYMAGANIA KONIECZNE WOBEC KANDYDATA

  1. osoba zarejestrowana w PUP w Skarżysku – Kamiennej jako osoba bezrobotna,
  2. osoba jest w wieku powyżej 50 roku życia,
  3. osoba posiadająca ustalony II profil pomocy.

 Do projektu zostanie zakwalifikowanych 16 osób bezrobotnych wyłonionych w drodze postępowania rekrutacyjnego. Rekrutacja do udziału w projekcie będzie dwuetapowa:
Etap 1.   Ocena formalno-merytoryczna na podstawie złożonych formularzy rekrutacyjnych, pod kątem wymagań projektowych.Etap 2. Indywidualne rozmowy kwalifikacyjne, opierające się na wywiadzie pogłębionym oraz wspólnym wypełnieniu: arkusza profilującego, kwestionariusza oczekiwań i testu motywującego przez osobę zainteresowaną. Na rozmowy kwalifikacyjne zostanie zaproszonych 16 osób, których formularze rekrutacyjne zostały ocenione najwyżej podczas oceny formalno-merytorycznej.Termin składania formularzy rekrutacyjnych: od dnia 05.03.2018 r. do dnia 20.03.2018 r., lub do końca dnia następnego po wpłynięciu 35-go kwestionariusza zgłoszeniowego.

W przypadku braku wystarczającej ilości złożonych formularzy, rekrutacja zostanie przedłużona.

Podstawowym warunkiem zgłoszenia się do uczestnictwa w projekcie jest złożenie Formularza rekrutacyjnego (załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji do projektu II edycji projektu JOBfirma 2018). Formularze będą przyjmowane w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy 1-go Maja 105 – Biuro podawcze (parter). Formularz dostępny jest na stronie internetowej www.skarzysko.praca.gov.pl oraz
w siedzibie:  Powiatowego Urzędu Pracy oraz Lokalnych Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, Klubu Integracji Społecznej MOPS Skarżysko-Kamienna, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Skarżysku Kościelnym, Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej, Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej.

Szczegółowe zasady naboru grupy odbiorców projektu zostały określone w Regulaminie rekrutacji do II edycji projektu ,,JOBfirma 2018”.

Wszelkie informacje na temat projektu można uzyskać: w PUP Skarżysko-Kamienna pok. 208 lub pod nr telefonu: 41 2517 367

UWAGA!

Złożenie formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z  zakwalifikowaniem do uczestnictwa w projekcie.

Podmiotem odpowiedzialnym za rekrutację grupy odbiorców projektu oraz liderem projektu jest Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej przy wsparciu ośrodków pomocy społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Centrum Integracji Społecznej oraz Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej.

 Co można zyskać biorąc udział w projekcie ,,JOBfirma  2018”

1) objęcie pogłębionym poradnictwem zawodowym grupowym i indywidualnym, wypracowanie bilansu kompetencji

2) szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy

3) uzyskanie wsparcia w trwałym powrocie na rynek pracy

4) w miarę możliwości finansowych PUP pierwszeństwo w uzyskaniu wsparcia poprzez usługi
i instrumenty rynku pracy

5) w przypadku indywidualnych potrzeb możliwość skorzystania z usług oferowanych na rzecz klientów przez Partnerów Paktu zatrudnieniowego

6) wzajemne wsparcie grupy uczestniczącej w projekcie

Przypominamy: wszystkie osoby bezrobotne uczestniczące w projekcie ,,JOBfirma 2018” będą kształtować i rozwijać swoje kompetencje osobiste i zawodowe.  Zakres wsparcia oferowanego w ramach usług Powiatowego Urzędu Pracy i pozostałych Partnerów Paktu będzie mocno zindywidualizowany, dostosowany do sytuacji społeczno-zawodowej i faktycznych potrzeb klienta.

The following two tabs change content below.
Mariusz Bodo

Mariusz Bodo

Mariusz Bodo, absolwent studiów menadżerskich Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe Executive Master of Business Administration. Żona Aneta. Szczęśliwy ojciec dwójki dzieci. Kuba lat 14 i Maja lat 6. Obecnie Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym, Radny Rady Miasta Skarżyska kadencji 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023