Nie dla absolutorium

Podczas sesji w dniu 29.06.2017 głosowanie wyglądało 12 osób za 6 przeciw 3 wstrzymujące.

Dlaczego byłem przeciw absolutorium dla Prezydenta Konrada Krȍninga?

W głównej mierze chodzi o wydatki jakie dokonuje Prezydent.

Po pierwsze nastąpił znaczący wzrost przepływów finansowych dla MKS w stosunku do roku 2015, gdyż gmina przekazała w roku 2016 dla MKS kwotę 5 387 654,69 zł , a w 2015 była to kwota 3 610 519zł co daje wzrost o 1 777 135 zł. Jak pamiętamy MKS w 2015 roku przyniósł stratę w wysokości 800 000zł ciekawi mnie jak jest wynik finansowy MKS  na koniec 2016 roku. Przypomnę, że w 2016 zlikwidowano kursy do gmin ościennych co według prezesa powinno przynieść oszczędności na poziomie 1 012 173 ( dane z konferencji prezesa i zastępcy Prezydenta Andrzeja Brzezińskiego z 20 października 2016r)

Po drugie niepokojącym zjawiskiem jest przeznaczanie coraz to mniejszych kwot na remonty dróg i chodników, i tak w stosunku do roku 2015 jest to kwota niższa o 700 000zł

Po trzecie coraz to większe koszty utrzymania SIT i COI odnośnie do roku 2015 tylko na wynagrodzenia dla pracowników nastąpił wzrost o prawie 100 000zł

Po czwarte przeraża bardzo znaczący wzrost kosztów administracji publicznej. Nastąpił wzrost utrzymania tylko Urzędu Miasta  do roku 2015 o kwotę 1 573 108zł.

Po piąte Prezydent wydaje coraz to większe kwoty na promocję, i tak w stosunku do roku 2015 jest to wzrost o 75%

Po szóste rozwiązanie Straży Miejskiej zakładały oszczędności na poziomie ponad milion zł rocznie, a jak się okazało odnośnie do roku 2015 oszczędności są na poziomie kilkunastu tysięcy.

Po siódme Prezydent wszędzie informuje o zmniejszającym się zadłużeniu to ciekawym zjawiskiem jest fakt, że na obsługę długu publicznego w roku 2016 wydał mniej niż w 2015 aż o 1 584 215zł bo tylko 3 940 300 w porównaniu do roku 2015- 5 524 515zł.

Po ósme oszczędności na oświacie po likwidacji szkół przez Prezydenta miały przynieść wielomilionowe oszczędności. To dla porównania koszty całej oświaty w 2016roku  tj (szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola, żłobki, stołówki szkolne) wyniosły 38 899 847 i w zestawieniu z rokiem 2015 tj 39 788 363 przyniosły oszczędność na poziomie 888 516 zł .

Po dziewiąte nastąpił wzrost kosztów utrzymania wszystkich jednostek podległych gminie w stosunku do roku 2015.

Po dziesiąte Prezydent praktycznie wszędzie informował, że wskaźnik zadłużenia zmniejszył z 74% do 61% ( Aż o 13%)- dzięki dobremu zarządzaniu,  co jest manipulacja liczbami bo zapomniał powiedzieć, że miedzy innymi wynika to z faktu wzrostu dochodu poprzez program 500+ o ponad 16 milinów i sprzedaży majątku gminy w kwocie prawie 5 milinów złotych( czy sprzedaż majątku jest pozytywnym zjawiskiem). Gdyby nie te dwie wielkości wskaźnik zadłużenia zmniejszyłby się z 74% do 71% ,a biorąc pod uwagę tylko program 500+ wskaźnik spad by z 74% do 68%.

Po jedenaste inwestycje są na żenującym poziomie. Niespotykane od ponad 10 lat. Dla przykładu najwyższą inwestycją w zadaniach jednorocznych w roku 2016 była dostawa serwera poczty elektronicznej za 171 240zł, a wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia w 2015 roku w sumie wyniosły 1 978 310zł .

Myślę, że 11 powodów rozjaśniło Państwu moja i Klubu PiS decyzję. Uważam, że Konrad Krὅning jest tylko administratorem i bardzo źle zarządza Naszym Miastem, a pieniądze wyłącznie są przejadane w głównej mierze poprzez nadmierne zatrudnienie swoich znajomych oraz zły dobór kadry zarządzającej.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial