Nie dla absolutorium

Podczas sesji w dniu 29.06.2017 głosowanie wyglądało 12 osób za 6 przeciw 3 wstrzymujące.

Dlaczego byłem przeciw absolutorium dla Prezydenta Konrada Krȍninga?

W głównej mierze chodzi o wydatki jakie dokonuje Prezydent.

Po pierwsze nastąpił znaczący wzrost przepływów finansowych dla MKS w stosunku do roku 2015, gdyż gmina przekazała w roku 2016 dla MKS kwotę 5 387 654,69 zł , a w 2015 była to kwota 3 610 519zł co daje wzrost o 1 777 135 zł. Jak pamiętamy MKS w 2015 roku przyniósł stratę w wysokości 800 000zł ciekawi mnie jak jest wynik finansowy MKS  na koniec 2016 roku. Przypomnę, że w 2016 zlikwidowano kursy do gmin ościennych co według prezesa powinno przynieść oszczędności na poziomie 1 012 173 ( dane z konferencji prezesa i zastępcy Prezydenta Andrzeja Brzezińskiego z 20 października 2016r)

Po drugie niepokojącym zjawiskiem jest przeznaczanie coraz to mniejszych kwot na remonty dróg i chodników, i tak w stosunku do roku 2015 jest to kwota niższa o 700 000zł

Po trzecie coraz to większe koszty utrzymania SIT i COI odnośnie do roku 2015 tylko na wynagrodzenia dla pracowników nastąpił wzrost o prawie 100 000zł

Po czwarte przeraża bardzo znaczący wzrost kosztów administracji publicznej. Nastąpił wzrost utrzymania tylko Urzędu Miasta  do roku 2015 o kwotę 1 573 108zł.

Po piąte Prezydent wydaje coraz to większe kwoty na promocję, i tak w stosunku do roku 2015 jest to wzrost o 75%

Po szóste rozwiązanie Straży Miejskiej zakładały oszczędności na poziomie ponad milion zł rocznie, a jak się okazało odnośnie do roku 2015 oszczędności są na poziomie kilkunastu tysięcy.

Po siódme Prezydent wszędzie informuje o zmniejszającym się zadłużeniu to ciekawym zjawiskiem jest fakt, że na obsługę długu publicznego w roku 2016 wydał mniej niż w 2015 aż o 1 584 215zł bo tylko 3 940 300 w porównaniu do roku 2015- 5 524 515zł.

Po ósme oszczędności na oświacie po likwidacji szkół przez Prezydenta miały przynieść wielomilionowe oszczędności. To dla porównania koszty całej oświaty w 2016roku  tj (szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola, żłobki, stołówki szkolne) wyniosły 38 899 847 i w zestawieniu z rokiem 2015 tj 39 788 363 przyniosły oszczędność na poziomie 888 516 zł .

Po dziewiąte nastąpił wzrost kosztów utrzymania wszystkich jednostek podległych gminie w stosunku do roku 2015.

Po dziesiąte Prezydent praktycznie wszędzie informował, że wskaźnik zadłużenia zmniejszył z 74% do 61% ( Aż o 13%)- dzięki dobremu zarządzaniu,  co jest manipulacja liczbami bo zapomniał powiedzieć, że miedzy innymi wynika to z faktu wzrostu dochodu poprzez program 500+ o ponad 16 milinów i sprzedaży majątku gminy w kwocie prawie 5 milinów złotych( czy sprzedaż majątku jest pozytywnym zjawiskiem). Gdyby nie te dwie wielkości wskaźnik zadłużenia zmniejszyłby się z 74% do 71% ,a biorąc pod uwagę tylko program 500+ wskaźnik spad by z 74% do 68%.

Po jedenaste inwestycje są na żenującym poziomie. Niespotykane od ponad 10 lat. Dla przykładu najwyższą inwestycją w zadaniach jednorocznych w roku 2016 była dostawa serwera poczty elektronicznej za 171 240zł, a wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia w 2015 roku w sumie wyniosły 1 978 310zł .

Myślę, że 11 powodów rozjaśniło Państwu moja i Klubu PiS decyzję. Uważam, że Konrad Krὅning jest tylko administratorem i bardzo źle zarządza Naszym Miastem, a pieniądze wyłącznie są przejadane w głównej mierze poprzez nadmierne zatrudnienie swoich znajomych oraz zły dobór kadry zarządzającej.

The following two tabs change content below.

Mariusz Bodo

Mariusz Bodo, absolwent studiów menadżerskich Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe Executive Master of Business Administration. Żona Aneta. Szczęśliwy ojciec dwójki dzieci. Kuba lat 15 i Maja lat 7. Obecnie Sekretarz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Radny Rady Miasta Skarżyska kadencji 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Ostatnie wpisy Mariusz Bodo (zobacz wszystkie)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial