28.3 C
Nowy Jork

„Niecodzienna” Sesja Rady Powiatu

Published:

W czwartek 30 marca 2017 r. miała miejsce XXXI w kadencji Sesja Rady Powiatu Skarżyskiego. W porządku sesji były min. sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, sprawozdanie z realizacji powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, informacja na temat osiągniętych wyników Powiatowego Szpitala w ramach realizacji programu restrukturyzacyjnego oraz podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmian w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej na 2017 rok,
 • określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej i środków na 2017 rok,
 • likwidacji Liceum Profilowanego i Technikum Uzupełniającego w Suchedniowie,
 • dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego,
 • odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale 191/XXVII/2016 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu. Dokumenty źródłowe dostępne na są powiatowej stronie.

Miłym akcentem było uhonorowanie listami gratulacyjnymi przez Starostę Skarżyskiego oraz Przewodniczącą Rady Powiatu, zawodników olimpiad specjalnych, uczestników Światowych Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Austrii. Powiat Skarżyski reprezentowała Justyna Salwa z Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Równoległej oraz Magdalena Łapka i Tomasz Faliński z Zespołu Placówek Edukacyjno Wychowawczych przy ul Szkolnej.

W ramach interpelacji i zapytania radnych głos zabrali:

 • Paweł Wiatr w sprawie uszkodzeń powstałych na drogach powiatowych i chodnikach,
 • Mieczysław Bąk w sprawie przeznaczenia wolnych środków na nowe inwestycje drogowe,
 • Roman Wojcieszek w sprawie planowanego strajku nauczycieli i środków unijnych na szkolnictwo zawodowe,
 • Renata Bilska w sprawie działań promocyjnych szkół ponadgimnazjalnych i oddziału szkolnego w szpitalu,
 • Janusz Kołodziej w sprawie organizacji i efektów pracy Obwodu Lecznictwa Kolejowego,
 • Grzegorz Małkus w sprawie pozimowego sprzątania i cząstkowych remontów dróg oraz finansowania inwestycji drogowych tj. Przebudowy ulicy Ponurego i przeprawy kołowej łączącej osiedle Przydworcowe z osiedlem Dolna Kamienna.

Nieoczekiwany przebieg miała część sesji dotycząca wolnych wniosków i oświadczeń. Na początku Ewa Strzelec odniosła się do ustalonego przez Radę Powiatu rozkładu godzin pracy aptek twierdząc, że Rada Powiatu nie ma kompetencji narzucać aptekarzom dyżury w porach nocnych, oraz w niedziele i święta. Przedstawiła dokumenty poświadczające, że mieszkańcy tylko sporadycznie korzystają z aptek w porze nocnej. Sugerowała aby mieszkańcy kupowali droższe leki w aptekach lokalnych aptekarzy, a nie tańsze w aptekach sieciowych czy mające siedzibę poza Skarżyskiem. Druga kwestia, którą podniosła dotyczyła wysokich podatków jakie muszą płacić lokalni przedsiębiorcy z tytułu prowadzonej działalności.

Następnie dwaj miejscy radni: Adam Ciok i Marek Gąska złożyli interpelacje (rzecz bezprecedensowa) do Starosty w sprawach bezpieczeństwa, porządku i inwestycji na drogach powiatowych w dzielnicy Dolna Kamienna. Między innymi chodziło o budowę sygnalizacji świetlnej dla pieszych przy skrzyżowaniu 1 go Maja i Podjazdowej oraz boiska szkolnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. W tym punkcie zabrał również głos Wójt Gminy Bliżyn, wyraźnie poruszony składanymi interpelacjami przez radnego Mieczysława Bąka w sprawie planowanego składowiska odpadów na terenie byłej cegielni w Sołtykowie. Wójt w wystąpieniu zasugerował, że radny Bąk w swych interpelacjach naruszył jego dobra osobiste.

Zważywszy na „wagę” powyższych spraw postanowiliśmy opatrzyć je naszym komentarzem.

Krótko mówiąc Pani Ewa Strzelec chciała by zjeść ciastko i mieć ciastko. W kwestii dyżurów aptek oczekuje, że radni będą uwzględniać zasady rynkowe, ale w kwestiach podatkowych, tych lokalnych od nieruchomości (nawiasem mówiąc wyłączna kompetencja rady gminy), to może należy traktować apteki jak podmioty udzielające świadczenia zdrowotne. Świadczenie zdrowotne to działanie o charakterze medycznym, które wynikają z procesu leczenia, a nie sprzedaż medykamentów. Stawkę podatku od nieruchomości związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej w wysokości 20,68 zł za m2 powierzchni użytkowej uchwaliła Rada Miasta na wniosek Prezydenta Kroniga. Sprawa zatem jest oczywista.

Panowie radni Marek Gąska i Adam Ciok. Po pierwsze to zupełnie pomyliły się Panom organa jst. Interpelacje to możecie składać na sesjach miejskich, nie powiatowych. Mówiąc o bezpieczeństwie dzieci idących do szkoły nr 8 przez przejście dla pieszych przy zbiegu ulic 1 go Maja i Podjazdowej, chyba nie zapomnieliście, że tego bezpieczeństwa strzegli strażnicy miejscy, których Wy na czele z Prezydentem Kronigiem odesłaliście do czarta? Rozumiem Wasz dysonans, chcielibyście się wykazać aktywnością jako radni, a ponieważ na sesjach miejskich nie możecie z uwagi na pryncypała, to może w Powiecie sobie poużywacie. No i wykazaliście się, tylko że kompletnym brakiem samorządowej wiedzy. O swego rodzaju Kinder sztubie już nie wspomnę. Oczekiwać odpowiedzi na piśmie?

Szanowny Panie Wójcie Mariuszu. Troska radnego Mieczysława Bąka o dobro jego gminy jest godna pochwały. Takiej determinacji jaką wykazuje radny Mieczysław w zabiegach by w Sołtykowie nie powstało składowisko odpadów niebezpiecznych można tylko pozazdrościć. To jest Pana najlepszy i najwierniejszy w tej sprawie sprzymierzeniec. Bo nie sądzę, znamy się wiele lat, by Pana zamiarem było zafundowanie mieszkańcom Sołtykowa i okolic ekologicznej bomby!

W części pierwszej sesji na interpelacje radnych powiatowych oraz w sprawie wniosków i oświadczeń, odpowiedzi udzielił starosta Jerzy Żmijewski, wicestarosta i poszczególni członkowie zarządu. Sesja trwała wyjątkowo długo, bo aż do godziny 18.00. Nietrudno też zauważyć, że od pewnego czasu sesje Rady Powiatu cieszą się większym zainteresowaniem mieszkańców niż sesje Rady Miasta. Jaka w tym przyczyna?

Grzegorz Małkus
Grzegorz Małkus
Grzegorz Małkus, Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, studia podyplomowe: Zarządzanie Nowoczesną Szkołą - Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Organizacja Pomocy Specjalnej - UJ, Sport Osób Niepełnosprawnych - AWF w Warszawie, Jakość Stanowienia Prawa - Uniwersytet Warszawski.

Related articles

Recent articles

spot_img