Niegodziwość w Radzie Powiatu

Za nami pierwsze sesje rad gmin, powiatów i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. W regionie świętokrzyskim wygrało Prawo i Sprawiedliwość jednak, poza samorządem województwa świętokrzyskiego, w niewielu samorządach powiatowych czy gminnych ugrupowanie to będzie sprawować władzę. Jak się okazuje aby sprawować władzę nie wystarczy wygrać wybory, trzeba mieć jeszcze większość, przynajmniej koalicyjną.

W powiecie skarżyskim sytuacja ma się podobnie. Prawo i Sprawiedliwość w 19 -osobowej Radzie Powiatu Skarżyskiego zdobyło 7 mandatów, Komitet Obywatelski POiN 6 mandatów, Sojusz Lewicy Demokratycznej 3 mandaty i Wspólny Samorząd 3 mandaty. Jeszcze przed wyborami SLD z PiS prowadziły rozmowy o wspólnej koalicji powyborczej. Ta kwestia była jasna dla wszystkich kandydatów na radnych zarówno z SLD jak również z PiS. Wynik wyborczy z 21 października dał tym partiom 10 mandatów, a więc większość w radzie. Niestety pierwsza sesja Rady Powiatu Skarżyskiego potwierdziła, że ustalenia przedwyborcze wzięły w łeb. Pokazało to głosowanie na Przewodniczącego Rady Powiatu Skarżyskiego.

Na tą funkcję zostało zgłoszonych dwóch kandydatów: Jacek Jeżyk, zgłoszony przez koalicję POiN i Wspólny Samorząd oraz Jerzy Żmijewski zgłoszony przez SLD. Po wysłuchaniu laudacji na temat kandydatów, Prawo i Sprawiedliwość zrezygnowało z wystawienia swojego kandydata i zdecydowało się poprzeć Jerzego Żmijewskiego. Dlaczego? Otóż po pierwsze: Jerzy Żmijewski to samorządowiec z najdłuższym stażem samorządowym, dwie kadencje pełnił funkcję Starosty, zna bardzo dobrze specyfikę i organizację Powiatu Skarżyskiego. Po drugie: zasiadający w radzie Powiatu Skarżyskiego radni, zwłaszcza ci z PO, dobrze poznali Jerzego Żmijewskiego i jego umiejętności prowadzenia negocjacji, rozmów z organami władzy państwowej i samorządowej. Można rzec, że w miarę bezpiecznie i skutecznie przeprowadził Powiat przez niełatwą kadencję 2014-2018. Po trzecie: Naturalną sprawą było, że funkcja Przewodniczącego Rady Powiatu Skarżyskiego byłaby zwieńczeniem jego samorządowej kariery.

Niestety w wyniku głosowania tajnego został wybrany na Przewodniczącego Rady Jacek Jeżyk, który dostał się do niej dzięki oszustwu wyborczemu pani Martyny Maćkowiak. Jerzy Żmijewski otrzymał w tajnym głosowaniu 9 głosów. Zatem jego kandydatury nie poparł jeden radny z nadania SLD. Tym radnym najprawdopodobniej jest Tadeusz Bałchanowski, który objął mandat dzięki bardzo dobremu wynikowi właśnie Jerzego Żmijewskiego. Chichot losu? W pewnym sensie tak, ale najbardziej przerażająca jest niegodziwość radnych, którzy wraz z Jerzym Żmijewskim tworzyli w poprzedniej kadencji Zarząd Powiatu Skarżyskiego. Dlaczego niegodziwość? Dlatego, że wielokrotnie ratował z opresji i brał na swoje barki ich głupoty i niekompetencje. Za klasykiem można by rzec: podłość ludzka nie zna granic. I coś w tym jest. Niech zatem to będzie przestrogą dla nowych radnych, którzy przystąpili do kompanii Berusa, Bilskiej i Leżańskiej.

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial