26.7 C
Nowy Jork

Nowa książka o historii Skarżyska

Published:

    

Nakładem Muzeum im. Orła Białego ukazała się książka Barbary Kasprzyk: „Skarżysko-Kamienna  w latach 1944/45-1948. Władze, przemysł, ludzie”. Jest druga pozycja Barbary Kasprzyk poświęcona historii Skarżyska-Kamiennej. W 2012 roku ukazała się jej książka o budowie osiedla Milica: „Milica 1950-55. Historia pierwszego powojennego osiedla w Skarżysku-Kamiennej.”. „Skarżysko-Kamienna w latach 1944/45-1948.” jest częścią pracy doktorskiej pisanej w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, która będzie obejmować dzieje Skarżyska-Kamiennej w okresie PRL-u. Tematyka pracy obejmuje nie tylko kształtowanie się nowego systemu władzy ale także życie codzienne mieszkańców Skarżyska.

W sposób obiektywny książkę charakteryzuje recenzja prof. dr. hab. Andrzeja Chojnowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego:

“Skarżysko-Kamienna jest miejscem o krótkiej, lecz znaczącej historii. Przekształcenie się niewielkiej osady w industrialny ośrodek, związane było z tworzeniem przez ośrodki decyzyjne w II Rzeczypospolitej struktur własnego przemysłu zbrojeniowego. Nowe miasto wyrosło więc jako swoista obudowa Państwowej Fabryki Amunicji i kilku innych zakładów produkcyjnych. Tym samym dzieje Skarżyska-Kamiennej są ważnym przyczynkiem do historii społecznej i gospodarczej Polski w XX wieku. Barbara Kasprzyk podjęła więc zasadny merytorycznie i ściśle sprecyzowany problem badawczy. W kilku zwięzłych rozdziałach omówiła najważniejsze aspekty historii miasta w początkach tzw. Polski Ludowej, prezentując je przy przy uwzględnieniu tła historycznego prezentowanych problemów. Rozważania Autorki zmierzają w pierwszej mierze do wyjaśnienia przyczyn, dla których przed 1939 r. znajdował się pod wpływem PPS, a w trakcie wojny AK i NSZ. Barbara Kasprzyk ma też na uwadze kwestię, na ile doświadczenia wojny i okupacji kształtowały powojenne warunki życia mieszkańców, a także dlaczego zaangażowali się oni w tworzenie nowego systemu, pomimo pierwotnego sprzeciwu wobec kreowanych przez ruch komunistyczny porządków.

Barbara Kasprzyk – Absolwentka Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, doktorantka w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Autorka artykułów i książek poświęconych historii rodzinnego miasta – Skarżyska-Kamiennej i regionu. Zajmuje się historią regionalną, a zwłaszcza badaniem związków między przemysłem a rozwojem ośrodków prowincjonalnych na Kielecczyźnie. Pracuje w Muzeum im. „Orła Białego” w Skarżysku-Kamiennej.

Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora

Related articles

Recent articles

spot_img