11.2 C
Nowy Jork

Nowe dowody osobiste

Published:

nowy_dowod

Od 1 marca obowiązują nowe wzory dowodów osobistych. Posiadacze starych dowodów nie muszą ich wymieniać, chyba że minął ich czas ważności.
Polskie dowody osobiste są ważne przez 10 lat, wyjątkiem są dowody wydawane dzieciom poniżej 5. roku życia, które zachowują ważność przez okres 5 lat.W nowym dowodzie nie będzie m.in. adresu zameldowania, informacji o kolorze oczu i wzroście ani skanu podpisu posiadacza. Usunięcie danych adresowych ma być pierwszym krokiem w kierunku likwidacji obowiązku meldunkowego w Polsce. Jego zniesienie ma nastąpić jednak dopiero w styczniu 2016 roku.Brak informacji o adresie zameldowania w nowych dowodach nie będzie miał wpływu np. na kwestię ustalania tożsamości wyborcy. Wszystko dlatego, że dokumencie nadal pozostanie numer ewidencyjny PESEL. Obwodowa komisja wyborcza, będzie mogła porównać go z tym, który znajduje się w spisie wyborców, co pozwoli uniknąć ewentualnych pomyłek.

Problemy mogą się pojawić przy załatwianiu spraw w banku. Tu możemy się zetknąć z następującymi procedurami weryfikującymi nasze dane osobowe:

Pisemne oświadczenie o miejscu zameldowania potwierdzone własnoręcznym podpisem. W przypadku podania nieprawdziwych danych grozi nam odpowiedzialność karna w postaci grzywny lub kary pozbawienia wolności.

Opłacone rachunki – bank może nas poprosić o opłacony rachunek za mieszkanie lub fakturę za telefon, internet będzie dowodem na potwierdzenie adresu zamieszkania klienta. Sytuacja taka będzie miała miejsce tylko w niektórych przypadkach, gdy pisemne oświadczenie wyda się zbyt mało wiarygodne.

Zaświadczenie z urzędu – bank może od nas zażądać zaświadczenia z urzędu gminy, miasta o naszym miejscu zameldowania. Za tego typu zaświadczenie trzeba uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Ta forma sprawdzenia naszych danych osobowych ma być stosowana przez banki w ostateczności.

Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora

Related articles

Recent articles

spot_img