Nowe kluby dla seniorów

Porozumienia w ramach rządowego Programu Senior+ podpisała wojewoda Agata Wojtyszek z przedstawicielami świętokrzyskich samorządów. Gminy otrzymają ponad 1,9 mln zł na utworzenie nowych i utrzymanie dotychczas istniejących placówek Senior+.

Bardzo się cieszę, że zainteresowanie gmin tworzeniem domów i klubów seniora zwiększa się. Nasza akcja informacyjna dotycząca programu, jak również pokazywanie dobrych praktyk, przyniosły świetne efekty. Do naszego regionu trafi 1,9 miliona złotych, jesteśmy w grupie województw, które zyskały naprawdę dużo. Dzięki temu powstanie wiele kolejnych miejsc w placówkach. Wiem od osób, które goszczą w domach czy klubach seniora, że jest to dla nich wyjątkowe miejsce i mogą tam uczestniczyć w atrakcyjnych zajęciach dostosowanych do ich potrzeb – mówiła wojewoda.

Do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło 29 ofert na realizację programu w roku 2018, z czego 23 z nich przekazano do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Otrzymały one dofinansowanie w wysokości odpowiadającej zgłoszonemu zapotrzebowaniu. Kwota wsparcia dla regionu świętokrzyskiego wyniosła w sumie ponad 1,9 mln zł. Składa się na to dofinansowanie działalności działających już placówek (ponad 713 tys. zł) i tworzenie nowych (prawie 1 mln 220 tys. zł).

Dzięki temu w tym roku 11 nowych placówek powstanie w gminach: Bejsce, Bodzechów, Czarnocin, Kielce, Mirzec, Ożarów (dwie: dom i klub), Piekoszów, Słupia Jędrzejowska, Skarżysko-Kamienna, Starachowice. Ponadto dofinansowanie na koszty utrzymania otrzymało 12 placówek utworzonych w latach 2015-2017: w powiecie opatowskim oraz w gminach: Bieliny, Gnojno, Kazimierza Wielka, Kunów, Łagów, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Słupia Konecka, Włoszczowa, Zawichost. Środki z programu pozwolą w tym roku na stworzenie kolejnych 240 miejsc w dziennych placówkach Senior+ w naszym województwie.

W uroczystości w urzędzie wojewódzkim wzięli udział świętokrzyscy parlamentarzyści. Spotkanie uświetnił swym efektownym występem zespół „Wincentowianie” z gminy Piekoszów.

źródło:http://www.kielce.uw.gov.pl

The following two tabs change content below.
Mariusz Bodo

Mariusz Bodo

Mariusz Bodo, absolwent studiów menadżerskich Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe Executive Master of Business Administration. Żona Aneta. Szczęśliwy ojciec dwójki dzieci. Kuba lat 14 i Maja lat 6. Obecnie Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym, Radny Rady Miasta Skarżyska kadencji 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023