Nowe kluby dla seniorów

Porozumienia w ramach rządowego Programu Senior+ podpisała wojewoda Agata Wojtyszek z przedstawicielami świętokrzyskich samorządów. Gminy otrzymają ponad 1,9 mln zł na utworzenie nowych i utrzymanie dotychczas istniejących placówek Senior+.

Bardzo się cieszę, że zainteresowanie gmin tworzeniem domów i klubów seniora zwiększa się. Nasza akcja informacyjna dotycząca programu, jak również pokazywanie dobrych praktyk, przyniosły świetne efekty. Do naszego regionu trafi 1,9 miliona złotych, jesteśmy w grupie województw, które zyskały naprawdę dużo. Dzięki temu powstanie wiele kolejnych miejsc w placówkach. Wiem od osób, które goszczą w domach czy klubach seniora, że jest to dla nich wyjątkowe miejsce i mogą tam uczestniczyć w atrakcyjnych zajęciach dostosowanych do ich potrzeb – mówiła wojewoda.

Do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło 29 ofert na realizację programu w roku 2018, z czego 23 z nich przekazano do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Otrzymały one dofinansowanie w wysokości odpowiadającej zgłoszonemu zapotrzebowaniu. Kwota wsparcia dla regionu świętokrzyskiego wyniosła w sumie ponad 1,9 mln zł. Składa się na to dofinansowanie działalności działających już placówek (ponad 713 tys. zł) i tworzenie nowych (prawie 1 mln 220 tys. zł).

Dzięki temu w tym roku 11 nowych placówek powstanie w gminach: Bejsce, Bodzechów, Czarnocin, Kielce, Mirzec, Ożarów (dwie: dom i klub), Piekoszów, Słupia Jędrzejowska, Skarżysko-Kamienna, Starachowice. Ponadto dofinansowanie na koszty utrzymania otrzymało 12 placówek utworzonych w latach 2015-2017: w powiecie opatowskim oraz w gminach: Bieliny, Gnojno, Kazimierza Wielka, Kunów, Łagów, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Słupia Konecka, Włoszczowa, Zawichost. Środki z programu pozwolą w tym roku na stworzenie kolejnych 240 miejsc w dziennych placówkach Senior+ w naszym województwie.

W uroczystości w urzędzie wojewódzkim wzięli udział świętokrzyscy parlamentarzyści. Spotkanie uświetnił swym efektownym występem zespół „Wincentowianie” z gminy Piekoszów.

źródło:http://www.kielce.uw.gov.pl

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial