Nowy konkurs na dyrektorów

Zarząd Powiatu Skarżyskiego podczas posiedzenia w dniu 31 maja br. podjął uchwały w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora trzech placówek oświatowych – I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej, Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej i Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie.

Osoby ubiegające się o stanowiska kierownicze w oświacie powinny spełniać ściśle określone wymagania, które określa rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej palcówki oraz trybu pracy komisji konkursowej. Wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia oferty konkursowej zawarty został zarówno w tym rozporządzeniu, jak i  w uchwałach podjętych przez zarząd. Zarząd powiatu akcentuje konieczność przygotowania, przez kandydatów, z należytą starannością dokumentów formalnych, co umożliwi sprawne przeprowadzenie konkursów.

Oferty kandydaci mogą składać do 16 czerwca do godz. 14.30 do Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial