Nowy odcinek S7 otwarty!

Nowo wybudowany odcinek drogi S7 Jędrzejów – granica województwa otworzył Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk. W uroczystości wzięli udział wojewoda Agata Wojtyszek i wicewojewoda Andrzej Bętkowski.

Z dwóch jezdni nowej drogi ekspresowej S7 na 20-kilometrowym odcinku Jędrzejów – granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego można korzystać od dziś. Uroczystą zmianę organizacji ruchu poprzedziła konferencja prasowa z udziałem Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Wojewody Świętokrzyskiego.

W  ramach inwestycji wybudowany został nowy dwujezdniowy odcinek drogi ekspresowej S7 o długości około 20 kilometrów z czterema węzłami w Jędrzejowie, Łączynie, Mierzawie i Wodzisławiu. Nowa droga ekspresowa z 4-kilometrową obwodnicą Wodzisławia powstała na przeważającym odcinku w śladzie dawnej jednojezdniowej trasy nr 7. W ramach inwestycji wybudowano ponad trzydzieści obiektów inżynierskich typu mosty, wiadukty, przejścia dla pieszych i przejścia dla zwierząt oraz drogi dojazdowe zapewniające komunikację lokalną. Zapewniono również tereny pod miejsca obsługi podróżnych w miejscowościach Potok Mały i Ludwinów.

Dzięki nowej drodze ekspresowej  S7 na odcinku od Jędrzejowa do granicy województwa świętokrzyskiego z małopolskim znacznie skróci się czas podróżowania między Warszawą, a Krakowem. Dwujezdniowa droga ekspresowa z bezkolizyjnymi rozwiązaniami komunikacyjnymi zapewni poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i zwiększenie komfortu jazdy.

Inwestycja współfinansowana jest przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

Oddanie do ruchu odcinka Jędrzejów – granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego to kolejny etap budowy drogi ekspresowej S7 łączącej Gdańsk, Warszawę, Kielce, Kraków i południową granicę Państwa. Dzięki nowej inwestycji ponad 70 procent świętokrzyskiego odcinka drogi nr 7 ma już pełne parametry drogi ekspresowej. Trwa jeszcze budowa odcinka drogi S7 od Chęcin do Jędrzejowa (21 km), w tym roku planowane jest podpisanie umowy na realizację odcinka drogi S7 od granicy województw świętokrzyskiego i mazowieckiego do Skarżyska-Kamiennej (7,8 km). Po zrealizowaniu tej ostatniej inwestycji, w 2020 roku droga nr 7 zyska pełne paramenty trasy ekspresowej na całym świętokrzyskim odcinku (łącznie 100 km).

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial