23.3 C
Nowy Jork

O Wolną i Niezawisłą Polskę

Published:

Żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni, polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne – antykomunistyczny niepodległościowy ruch partyzancki, stawiający opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR i podporządkowanym im służbami w Polsce. Propaganda Polski Ludowej żołnierzy podziemia niepodległościowego nazywała ich bandami reakcyjnego podziemia.

Od 2011 roku, 1 marca został ustanowiony świętem państwowym, poświęconym żołnierzom zbrojnego podziemia antykomunistycznego. Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” jest obchodzony corocznie, nie jest jednak dniem wolnym od pracy. 1 marca 1951 roku, 60 lat przed ustanowieniem tego święta, został wykonany wyrok śmierci na kierownictwie IV Komendy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Ostatni członek ruchu oporu Józef Franczak ps. „Lalek” zginął w obławie 21 października 1963 roku. Liczbę członków wszystkich organizacji konspiracyjnych w tamtych latach szacuje się na 120-180 tysięcy osób.

W Skarżysku-Kamiennej to święto państwowe obchodzono 1 marca bardzo skromnie, wręcz symbolicznie. Można by nawet powiedzieć, że w konspiracji. Obecne władze miejskie w żaden sposób oficjalnie nie zaakcentowały tego święta. Głównym punktem Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w naszym mieście była msza święta sprawowana o godz. 14.30 w Kaplicy Matki Bożej Miłosierdzia w intencji poległych i pomordowanych żołnierzy niezłomnych oraz tych którzy w jakiś sposób przeżyli tamten czas i jako żywi mogą świadczyć o prawdzie. Wcześniej Wicewojewoda Andrzej Bętkowski oraz Starosta Jerzy Żmijewski w asyście grupki mieszkańców złożyli wiązanki kwiatów przy obelisku symbolizującym Armię Krajową z upamiętniającą na nim tablicą Generała Antoniego Heda ps. „Szary”. Bezpośrednio po mszy, delegacja jej uczestników udała się pod pomnik ufundowany przez kpt. Leonarda Lenarda ps.”Leńczuk”i jego żonę por. Janinę Lenard ps. „Kropka”, który poświęcili pamięci kolegów walczących w różnych formacjach z powojenną władzą komunistyczną ZSRR i służbami bezpieczeństwa PRL.

Mszę świętą w Ostrobramskim Sanktuarium sprawował ks. Rafał Kopacz i ks. Stefan Włodarczyk. W wygłoszonej homilii, ks. Rafał wielokrotnie odnosił się do prawdy. Prawdy jako fundamentu pojednania, przebaczenia i miłosierdzia. Wszystko co jest zbudowane na kłamstwie nie ma prawa bytu i jest pozbawione jego sensu. Ojczyzna Matka, która buduje swe pokolenia na kłamstwie i bez żadnych wartości to ojczyzna totalitaryzmu, która nie ma prawa zwać się matką. Mówił o prawdzie, która dziś na klęczkach wstaje z grobów i w sposób niezwykle symboliczny przedstawia zataczającą oś czasu. Za to piękne przesłanie prawdy, jak również sprawowanie eucharystii dziękował niezłomny mjr. Henryk Czech ps. „Śmigły” były podkomendny gen. Hedy „Szarego”, a obecnie Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Świętokrzyski. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku to święto będzie miało w naszym mieście też należny wymiar.

wykleci_skarzysko2

 

wykleci_skarzysko4

wykleci_skarzysko3

wykleci_skarzysko1

Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora

Related articles

Recent articles

spot_img