Obradowała Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Skarżyskiego

W czwartek, 16 marca, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Skarżyskiego, któremu przewodniczył Starosta Skarżyski Jerzy Żmijewski.

W trakcie posiedzenia przedstawiciele powiatowych służb, inspekcji i straży podsumowali działania prowadzonej akcji „Bezpieczne Ferie 2017” pod kątem m.in. bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego, przeciwpożarowego oraz monitorowania i kontrolowania miejsc obiektów zimowego wypoczynku. Z przedstawionych informacji wynika, ze tegoroczne ferie zimowe w naszym powiecie przebiegły bez większych problemów. Nie odnotowano żadnych zdarzeń wyjątkowo niebezpiecznych.

Ponadto podczas obrad Komisji przedstawiono analizę kwestii związanych z występowaniem, na terenie wszystkich gmin powiatu, w roku 2016 przemocy fizycznej i psychicznej w środowiskach objętych patologią społeczną, alkoholizmem oraz narkomanią. Analizę przeprowadziły Komisje Interdyscyplinarne oraz Policja. Z danych komisji wynika, że zjawisko przemocy w rodzinie potwierdzone założeniem „Niebieskiej Karty” wciąż występuje. Praktycznie można stwierdzić, że co drugi dzień jakaś instytucja, upoważniona do prowadzenia  procedury „Niebieskiej Karty”, taką kartę zakłada. Najwięcej kart w ubiegłym roku założono w Skarżysku-Kamiennej (248) najmniej w Skarżysku Kościelnym (14). Zauważono także, że w ostatnim czasie na terenie naszego powiatu coraz więcej występuje tzw. przemocy pokoleniowej (dorosłych dzieci w stosunku do starszych rodziców).

Członkowie Komisji zatwierdzili także plan pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2017. Komisja w bieżącym roku zajmie się między innymi sytuacją na powiatowym rynku pracy aktywnością zawodową mieszkańców, bezpieczeństwem zdrowia w aspekcie potrzeb usług medycznych, realizacji programów zdrowotnych oraz chorób odzwierzęcych. Zajmie się także zagadnieniami związanymi przygotowaniem powiatowych jednostek organizacyjnych i administracyjnych miast i gmin do działania w sytuacjach wystąpienia ekstremalnych warunków pogodowych, klęsk żywiołowych, epidemiologicznych itp. oraz przygotowaniem instytucji i podległych służb do okresu zimowego, oceną bezpieczeństwa w czasie wakacji, a także oceną działalności placówek edukacyjnych po reformie oświatowej.

Przedstawiciele Policji przypomnieli także o funkcjonującej Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa (www.policja.pl) za pomocą, której można przekazywać informacje o zagrożeniach w okolicy oraz najbardziej uciążliwych społecznie.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Skarżyskim pracuje w składzie:

 1. Jerzy Żmijewski – Starosta Skarżyski – Przewodniczący Komisji;
 2. Artur Berus – Wicestarosta Skarżyski – Członek Komisji;
 3. Robert Pajek – Kierownik BBiZK UM Skarżysko – Kamienna – Członek Komisji;
 4. Paweł Perkowski – Dyrektor PCPR – Członek Komisji;
 5. Danuta Banaczek – Radna Powiatu Skarżyskiego – Członek Komisji;
 6. Jacek Jeżyk – Radny Powiatu Skarżyskiego – Członek Komisji;
 7. Tomasz Śliwiński – Komendant Powiatowy Policji – Członek Komisji;
 8. Krzysztof Leśniewski – Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Skarżysku-Kamiennej – Członek Komisji.

z głosem doradczym osób takich jak:

 1. Marcin Machowski – Komendant Powiatowy PSP;
 2. Anna Chrzanowska – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny;
 3. Krzysztof Bąk  – Powiatowy Lekarz Weterynarii;
 4. Roman Białek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy;
 5. Jacek Krzepkowski – Inspektor ds. Obronnych.

oraz z udziałem Ireny Janczara – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Skarżysku-Kamiennej.

źródło:www.skarzysko.powiat.pl

 

The following two tabs change content below.

Mariusz Bodo

Mariusz Bodo, absolwent studiów menadżerskich Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe Executive Master of Business Administration. Żona Aneta. Szczęśliwy ojciec dwójki dzieci. Kuba lat 15 i Maja lat 7. Obecnie Sekretarz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Radny Rady Miasta Skarżyska kadencji 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Ostatnie wpisy Mariusz Bodo (zobacz wszystkie)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial