26.7 C
Nowy Jork

Oceniamy pracę Rady Powiatu na półmetku kadencji

Published:

Minął już półmetek Rady Powiatu Skarżyskiego w kadencji 2014/2018. Wiele osób zadaje sobie pytanie jaki to był czas, jakimi problemami zajmowała się Rada, a w jakich sprawach najczęściej radni zabierali głos? Możemy Państwu to przedstawić dzięki uprzejmości i sprawności Biura Rady Powiatu za co jako redakcja serdecznie dziękujemy. Zatem w kilku pigułkach przedstawiamy niektóre fakty z przebiegu obecnej kadencji Rady Powiatu Skarżyskiego.

Rada Powiatu Skarżyskiego składa się z 19 radnych. Największy Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości liczy 8 radnych, którzy stanowią obecnie opozycję w radzie. Koalicję popierającą Zarząd Powiatu Skarżyskiego tworzą radni: PO – 3 osoby, SLD – 3 osoby, PiR(PSL) – 4 osoby oraz 1 radny niezrzeszony, który wystąpił z szeregów PiS, ale mandatu radnego nie złożył. Od pierwszej Sesji Rady Powiatu, która odbywała się z przerwami w dniach od 1 do 9 grudnia 2014 roku do ostatniej w dniu 31 grudnia 2016 roku, radni obradowali na 29 sesjach oraz 116 komisjach stałych. W Radzie Powiatu Skarżyskiego radni pracują w 5 komisjach stałych. Komisja Budżetowo-finansowa, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu odbyła 22 posiedzenia, jej przewodniczącym jest Roman Wojcieszek. Komisja Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego odbyła również 22 posiedzenia, jej przewodniczącą jest Danuta Banaczek. Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej obradowała 21 razy, jej przewodniczącą jest Małgorzata Kwiatkowska. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki obradowała 20 razy, jej przewodniczącą jest Renata Bilska. Natomiast Komisja Rewizyjna spotykała się 21 razy na posiedzeniach plenarnych i ok. 30 razy w Zespołach Kontrolnych, przewodniczącym Komisji jest Grzegorz Małkus. Łącznie radni powiatowi obradowali na 145 posiedzeniach oznaczając swoją obecność w liście obecności. Wśród najbardziej zdyscyplinowanych radnych pod względem frekwencji są: Bąk Mieczysław – 1 nieobecność, Bętkowska Bożena, Wiatr Paweł i Wojcieszek Roman po 2 nieobecności.

Zazwyczaj aktywność radnych określa się ilością składanych interpelacji zarówno w czasie sesji jak również między sesjami. Tą aktywność obrazuje zestawienie:

3 interpelacje: Kwiatkowska Małgorzata, Kołodziej Janusz.

4 interpelacje: Ligowski Krzysztof.

10 interpelacji: Bętkowski Bartosz.

13 interpelacji: Wojcieszek Roman.

14 interpelacji: Bilska Renata.

18 interpelacji: Wiatr Paweł.

35 interpelacji: Bąk Mieczysław.

39 interpelacji: Małkus Grzegorz.

Pozostali radni nie zgłaszali interpelacji co nie oznacza, że nie byli aktywni podczas prac w komisjach stałych. Najczęściej poruszanymi sprawami w interpelacjach w czasie sesji Rady Powiatu były problemy Powiatowego Szpitala, budżetu powiatu, oświaty, inwestycji drogowych oraz ochrony środowiska. Najbardziej palącymi problemami poruszanymi w gorących dyskusjach w czasie sesji były sprawy:

  • składowiska odpadów w Sołtykowie,

  • likwidacji III L.O. im. Stanisława Staszica,

  • restrukturyzacji i zadłużenia szpitala,

  • rozwiązania komunikacyjnego w obrębie dworca PKP.

    Oprócz interpelacji Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości jako jedyny złożył 2 oświadczenia i 1 stanowisko oraz skutecznie zaskarżył w części jedną uchwałę Rady Powiatu w sprawie udzielania dotacji na renowacje zabytków. Warto też podkreślić, iż sesje Rady Powiatu nie cieszą się zbyt wielkim zainteresowaniem ze strony mediów w odróżnieniu od sesji Rady Miasta. Mimo, iż waga problemów i kultura toczonej dyskusji w „średniej” izbie samorządu terytorialnego zasługuje na szersze interesowanie opinii publicznej. Być może nasze rodzime media uważają szczebel powiatowy samorządu za mało medialny, a może nawet zbyteczny?

    Miejmy nadzieję, że ten materiał przybliży pracę radnych i przyczyni się do szerszych relacji pracy Rady Powiatu Skarżyskiego, a samych radnych zmobilizuje do jeszcze aktywniejszej pracy na rzecz mieszkańców Powiatu Skarżyskiego. Chętnych zgłębienia przebiegu pracy rady odsyłamy do protokołów z przebiegu sesji i relacji dostępnych na bip i stronie Starostwa Powiatowego.

Grzegorz Małkus
Grzegorz Małkus
Grzegorz Małkus, Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, studia podyplomowe: Zarządzanie Nowoczesną Szkołą - Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Organizacja Pomocy Specjalnej - UJ, Sport Osób Niepełnosprawnych - AWF w Warszawie, Jakość Stanowienia Prawa - Uniwersytet Warszawski.

Related articles

Recent articles

spot_img