Odpowiedź na interpelacje

W dniu 27.10.2016 r na XXX Sesji Rady Miasta złożyłem 12 interpelacji. Dwie pierwsze przedstawiłem ponownie , gdyz nie otrzymałem na nie żadnej odpowiedzi.A to odpowiedzi

1/ Na ul. Warszawskiej / 7 / w kilometrze 511, pomiędzy ul. Łowiecką a Główną
znajdują się dwa przepusty odprowadzające wody z osiedla Pogorzłe wprowadzając ją do systemu kanalizacji w osiedlu Place i dalej poprzez oś. Milica, ul. Metalowców do rzeki Bernatki tuż przed jej ujściem do Kamiennej.
W roku 2012 a także latach następnych po obfitych opadach deszczu miały miejsce
poważne podtopienia na całym przebiegu omawianej trasy kanału deszczowego. Szczególnie zagrożone były posesje przy ul. Łowieckiej i poniżej Kauflandu przy ul. Odlewniczej. Aby temu zaradzić powstała koncepcja odcięcia wód napływających z oś Pogorzałe, nie przepuszczania ich na wschodnią stronę ul. Warszawskiej i skierowania ich wzdłuż siódemki bezpośrednio do rzeki Bernatki.
W związku z przebudową siódemki Urząd podjął rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad by rozwiązanie to wpisać w projektowany nowy układ drogi ekspresowej.
Moje pytanie brzmi: na jakim etapie jest rozwiązanie tego problemu i co zrobiły
stosowne służby Urzędu, by docelowo rozwiązać tą jakże ważną sprawę ?

odwodnienie-mariusz-bodo

Trzeba było czekać ponad dwa miesiące na taką odpowiedź. Oceńcie sami

 

2/ Jak wiemy na skutek przetargu wywozem śmieci z naszego miasta zajmuje sięKonsorcjum firmy Koneckiej i z Łomży. Miejskie Usługi Komunalne Sp.z o.o.,w której miasto ma swoje udziały utraciła główne źródło przychodów.
Jaką przyszłość widzi P. Prezydent przed tą firmą i kto zdaniem Pana dokończy rekultywację wysypiska śmieci w osiedlu Łyżwy? Czy w wyniku wygrania przetargu przez firmę z Końskich przewidywane są zwolnienia pracowników Miejskich Usług Komunalnych, a może likwidacja spółki?

muk-mariusz-bodo

No chyba nie o to chodziło.Widocznie pytanie niewygodne Czy w wyniku wygrania przetargu przez firmę z Końskich przewidywane są zwolnienia pracowników Miejskich Usług Komunalnych, a może likwidacja spółki? Brak odpowiedzi. Jaką przyszłość widzi P. Prezydent przed tą firmą? Brak odpowiedzi

3/ Dlaczego Gmina Skarżysko-Kamienna nie wsparła Powiatowego Sztapla w Skarżysku-Kamiennej kwotą 10 000zł na zakup sprzętu medycznego tj. endoskopu i gastroskopu?

Tak rzeczywiście nie udzieliliśmy wsparcia dla szpitala, ale Prezydent umorzył podatek od nieruchomości za rok 2015.

Wspomnę tylko, że takie umorzenia dokonywali również poprzednicy nic w tym nowego.

4/ Jaka firma i za jaka kwotę wygrała przetarg na termomodernizację budynków MKS?
5/ Proszę o podanie terminu zakończenia inwestycji termomodernizacji budynków MKS?
6/ Czy w umowie na termomodernizacje budynków MKS zawarta była klauza kar umownych za niedotrzymanie terminu realizacji umowy, jeśli tak to w jakiej kwocie?
7/ Czy umowa na termomodernizacje była anektowana z tytułu wydłużenia terminu realizacji, jeśli tak to proszę o podanie uzasadnienie takiej decyzji?
8/ Kto jest odpowiedzialny w MKS za realizację w/w umowy po stronie zleceniodawcy?
9/ Czy konstrukcja dachu hali MKS została wymieniona zgodnie z projektem, a jeśli nie to dlaczego tak się stało?
10/Ile zapłaciło MKS za ubrania dla kierowców? Czy jest to dzierżawa, czy zakup? Proszę o podanie kosztów miesięcznych, rocznych i na jaki okres została podpisana umowa?
11/ Ile kilometrów przejechały „nowe” 16 letnie Neoplany w miesiącu wrześniu o rejestracjach: TSK 12401, TSK 12402, TSK 12403? Proszę również o podanie średniej kilometrów przejechanych przez inne autobusy MKS w miesiącu wrześniu?
12/ Czy służbowy samochód MKS marki Peugeot ma zamontowany GPS jak cała flota samochodów a jeśli nie to dlaczego?

mariusz-1

mariusz-2

mariusz-3

 

mariusz-4

Moje ulubione odpowiedzi. Wynajęcie ubrań 3000 zł miesięcznie przez 3 lata110 000zł !!!!!!!!

Co do trzech nowo zakupionych autokarów jeden przejechał O kilometrów!!!!!!!

Co do umowy na termomodernizacje czy była aneksowana z tytułu wydłużenia terminu realizacji. Była aneksowana ale nie było tu winy ani inwestora ani wykonawcy. To ja się pytam kogo?

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial