28.3 C
Nowy Jork

Odpowiedź na interpelacje

Published:

Na XXXV Sesji Rady Miasta Skarżysko-Kamienna złożyłem  8 interpelacji poniżej odpowiedzi

1. Czy inwestycja na termomodernizacje budynków MKS została odebrana bez uwag ( proszę również kserokopie protokołów z odbioru prac podjętych remontem), o ile dni został przekroczony termin realizacji inwestycji, jaka kwota kar umownych został obciążony wykonawca ?

2. Ile kosztowały usługi kancelarii prawnych MKS od momentu objęcia stanowiska prezesa przez Pana Bartosza Iskrę?
3. W odpowiedzi na moje pytanie czy Pan Bartosz Iskra jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w przypadku podjęcia błędnej decyzji i czy za te ubezpieczenie płaci MKS? Otrzymałem odpowiedź, że spółka płaci za ubezpieczenie Pan Prezesa, członków Zarządu, Rady Nadzorczej i pracownicy pełniących stanowiska kierownicze. Proszę w takim razie podać kwotę składki rocznej z podziałem kwot dla Pana Prezesa, poszczególnych członków Zarządu ( proszę również o podanie stanu członkowskiego Zarządu MKS), Rady Nadzorczej oraz pracowników na stanowiskach kierowniczych?
4. Za jaką kwotę i jaką ilość opału zakupił MKS w 2016r ? Czy wyniku wybudowania nowej kotłowni nadmiar opału został sprzedany? Jeśli tak to w jakiej ilości, za jaką kwotę i w jakim trybie?
5. Czy w roku 2015 MKS zaciągnął jakąś pożyczkę/ kredyt lub inny typ pożyczki np. factoring jeśli tak to na jaka kwotę w jakiej firmie i na jaki cel oraz jaki jest całkowity koszt spłaty tego zobowiązania?
6. Jaka kwotę wydał MKS w roku 2015, a jaka w 2016 na umowy cywilno prawne, czego dotyczyły, z kim zostały zawarte i na jaka kwotę oraz proszę o podanie trybu wyboru wykonawcy?
7. Na ostatniej sesji zadałem pytania dotyczące informatorów samorządowych w różnych mediach. Ze względu na odpowiedź jaka otrzymałem chciałbym dopytać Prezydenta o kilka szczegółów i tak po 1 Czy Urząd Gminy posiada Regulamin dokonywania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30 000 euro, jeśli tak proszę o kopie takiego regulaminu. Po 2 Nie odpowiedział Pan na pytanie czy wybrane firmy zostały sprawdzone pod względem rejestracji, czy są zarejestrowane w sądzie zgodnie z ustawa Prawo prasowe? Po 3 Nie odpowiedział Pan czy radni mogą korzystać z informatorów samorządowych (w sensie publikacji i w jakim zakresie)? Po 4 Co do wyboru bezpłatnej gazetki odpowiedział Pan, że nie ma innego wykonawcy wydającego bezpłatna gazetkę na terenie miasta? Jest to kłamstwo, gdyż wydanie gazetki w takiej formie może wykonać praktycznie każdy kto posiada działalność gospodarczą? Wiec chciałbym się zapytać czy złożył pan publiczne zapytanie o składaniu ofert na informator samorządowy w formie bezpłatnej gazetki?

8. Proszę o udzielenie informacji jakie zanieczyszczenie powietrza, jaki jest poziom pyłu zawieszonego PM10 czyli tzw smogu w Skarżysku-Kamiennej, czy prowadzone są badania powietrza cyklicznie i kto je wykonuje? Jak wiemy nie posiadamy straży miejskiej wiec kto i jakie uprawnienia posiada osoby, instytucje działające na rzecz Urzędu Miasta odpowiedzialne za w/w problem oraz jakie zamierzenia ma Prezydent na rok 2017 celem poprawy jakości powietrza w naszym mieście.

Mariusz Bodo
Mariusz Bodo
Mariusz Bodo, absolwent studiów menadżerskich Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe Executive Master of Business Administration. Żona Aneta. Szczęśliwy ojciec dwójki dzieci. Kuba lat 15 i Maja lat 7. Obecnie Sekretarz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Radny Rady Miasta Skarżyska kadencji 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Related articles

Recent articles

spot_img