Odpowiedź na interpelacje

Na XXXV Sesji Rady Miasta Skarżysko-Kamienna złożyłem  8 interpelacji poniżej odpowiedzi

1. Czy inwestycja na termomodernizacje budynków MKS została odebrana bez uwag ( proszę również kserokopie protokołów z odbioru prac podjętych remontem), o ile dni został przekroczony termin realizacji inwestycji, jaka kwota kar umownych został obciążony wykonawca ?

2. Ile kosztowały usługi kancelarii prawnych MKS od momentu objęcia stanowiska prezesa przez Pana Bartosza Iskrę?
3. W odpowiedzi na moje pytanie czy Pan Bartosz Iskra jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w przypadku podjęcia błędnej decyzji i czy za te ubezpieczenie płaci MKS? Otrzymałem odpowiedź, że spółka płaci za ubezpieczenie Pan Prezesa, członków Zarządu, Rady Nadzorczej i pracownicy pełniących stanowiska kierownicze. Proszę w takim razie podać kwotę składki rocznej z podziałem kwot dla Pana Prezesa, poszczególnych członków Zarządu ( proszę również o podanie stanu członkowskiego Zarządu MKS), Rady Nadzorczej oraz pracowników na stanowiskach kierowniczych?
4. Za jaką kwotę i jaką ilość opału zakupił MKS w 2016r ? Czy wyniku wybudowania nowej kotłowni nadmiar opału został sprzedany? Jeśli tak to w jakiej ilości, za jaką kwotę i w jakim trybie?
5. Czy w roku 2015 MKS zaciągnął jakąś pożyczkę/ kredyt lub inny typ pożyczki np. factoring jeśli tak to na jaka kwotę w jakiej firmie i na jaki cel oraz jaki jest całkowity koszt spłaty tego zobowiązania?
6. Jaka kwotę wydał MKS w roku 2015, a jaka w 2016 na umowy cywilno prawne, czego dotyczyły, z kim zostały zawarte i na jaka kwotę oraz proszę o podanie trybu wyboru wykonawcy?
7. Na ostatniej sesji zadałem pytania dotyczące informatorów samorządowych w różnych mediach. Ze względu na odpowiedź jaka otrzymałem chciałbym dopytać Prezydenta o kilka szczegółów i tak po 1 Czy Urząd Gminy posiada Regulamin dokonywania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30 000 euro, jeśli tak proszę o kopie takiego regulaminu. Po 2 Nie odpowiedział Pan na pytanie czy wybrane firmy zostały sprawdzone pod względem rejestracji, czy są zarejestrowane w sądzie zgodnie z ustawa Prawo prasowe? Po 3 Nie odpowiedział Pan czy radni mogą korzystać z informatorów samorządowych (w sensie publikacji i w jakim zakresie)? Po 4 Co do wyboru bezpłatnej gazetki odpowiedział Pan, że nie ma innego wykonawcy wydającego bezpłatna gazetkę na terenie miasta? Jest to kłamstwo, gdyż wydanie gazetki w takiej formie może wykonać praktycznie każdy kto posiada działalność gospodarczą? Wiec chciałbym się zapytać czy złożył pan publiczne zapytanie o składaniu ofert na informator samorządowy w formie bezpłatnej gazetki?

8. Proszę o udzielenie informacji jakie zanieczyszczenie powietrza, jaki jest poziom pyłu zawieszonego PM10 czyli tzw smogu w Skarżysku-Kamiennej, czy prowadzone są badania powietrza cyklicznie i kto je wykonuje? Jak wiemy nie posiadamy straży miejskiej wiec kto i jakie uprawnienia posiada osoby, instytucje działające na rzecz Urzędu Miasta odpowiedzialne za w/w problem oraz jakie zamierzenia ma Prezydent na rok 2017 celem poprawy jakości powietrza w naszym mieście.

The following two tabs change content below.

Mariusz Bodo

Mariusz Bodo, absolwent studiów menadżerskich Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe Executive Master of Business Administration. Żona Aneta. Szczęśliwy ojciec dwójki dzieci. Kuba lat 15 i Maja lat 7. Obecnie Sekretarz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Radny Rady Miasta Skarżyska kadencji 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Ostatnie wpisy Mariusz Bodo (zobacz wszystkie)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial