Odpowiedzialność karna sprawcy za spowodowanie fałszywego alarmu

W Skarżysku rozmawiano o fałszywych alarmach
1 czerwca wychowankowie skarżyskiego Ochotniczego Hufca Pracy oraz ich koledzy ze szkoły „Awans” wysłuchali prelekcji pod tytułem „Odpowiedzialność karna sprawcy za spowodowanie fałszywego alarmu”. Prelekcję przeprowadził aspirant Damian Szwagierek. Policjant starał się uświadomić młodzieży, jak poważnym przestępstwem jest wywołanie fałszywego alarmu, a także, jakie kary stosuje się wobec sprawców. Przedstawił również statystykę występowania zjawiska w skali kraju i w naszym regionie oraz wykrywalność sprawców, która stanowi 90%.
Policjant omówił, jakie kroki podejmowane są w przypadku uzyskania informacji o podłożonej bombie i jakie służby angażowane są do tego rodzaju zgłoszeń. Zwrócił uwagę na wysokie koszty związane z każdą taką akcją oraz skutki kierowania do nich służb, szczególnie medycznych. Fałszywe alarmy są nie tylko dużą nieodpowiedzialnością, ale również poważnym przestępstwem, zagrożonym karą nawet do 8 lat więzienia. Funkcjonariusz uświadomił młodzieży, że sprawca takiego czynu obarczony jest także karą finansową związaną z powstałymi kosztami.

Fot. 2.  (1)

The following two tabs change content below.

Tadeusz Sikora

Tadeusz Sikora

Ostatnie wpisy Tadeusz Sikora (zobacz wszystkie)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial