28.3 C
Nowy Jork

Osiem inwestycji drogowych zamierza zrealizować powiat skarżyski w bieżącym roku

Published:

Osiem inwestycji drogowych, na łączną kwotę blisko 9,5 mln. zł zamierza zrealizować powiat skarżyski w bieżącym roku. Z zaplanowanych zadań wynika, że w każdej gminie zainwestowane zostaną środki z budżetu powiatu.

Wśród inwestycji, które w tym roku będą realizowane przez powiat skarżyski znalazło się zadanie pn. II etap przebudowy drogi powiatowej nr 0441t Mroczków – Rędocin w gminie Bliżyn – granica województwa świętokrzyskiego (Borki). Zmodernizowane zostanie ponad 2 km. tej drogi. Inwestycja ta realizowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. I etap zakończony został w roku ubiegłym.

Kolejna planowana inwestycja na terenie gminy Bliżyn to budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Bliżyn – Odrowążek w miejscowości Odrowążek. To zadanie powiat zrealizuje we współpracy i współfinansowaniu z Gminą Bliżyn.

Budowa chodników przy współudziale finansowym gmin, planowana jest również w Mostkach (Gmina Suchedniów), w ciągu drogi powiatowej Dobra Dróża oraz w Grzybowej Górze Gmina Skarżysko Kościelne, tu w ramach zadania “Przebudowa drogi powiatowej Nr 0558T na odcinku ul. Spokojnej, polegająca na budowie chodnika od skrzyżowania z drogą Nr 0557T do granicy powiatu skarżyskiego”. Obie te inwestycje rozpoczną się w II kwartale br.

W styczniu br. powiat skarżyski złożył także wniosek do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa o dofinansowanie przebudowy mostu w Majkowie w ciągu drogi powiatowej. W ramach tej inwestycji zostaną wzmocnione przyczółki oraz zostanie dostosowany do przekroju drogowego, przekrój poprzeczny mostu.

W Gminie Łączna natomiast powiat skarżyski zrealizuje w tym roku zadanie pn. “Rozbudowa drogi powiatowej w miejscowości Podłazie na działce nr ewid. 465”. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja tej inwestycji. Wstępnie planowany termin jej zakończenia to koniec maja 2017 r.

Cieszę się, że w tym roku, w każdej gminie powiatu skarżyskiego, wspólnie będziemy realizować inwestycje drogowe. Mam świadomość, że potrzeby są dużo większe, jednak biorąc pod uwagę niedoszacowane budżety wszystkich samorządów, na obecną chwilę udało nam się wygospodarować środki na realizację tych kilku zadań.  – zaznacza starosta Jerzy Żmijewski.

W Gminie Skarżysko-Kamienna planowane są dwie inwestycje -“Przebudowa ul. Paryskiej na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Norwida w Skarżysku-Kamiennej” oraz “Budowa ul. Ponurego”. Zadania te przygotowane zostały do realizacji w ramach Programu  rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.

Jednak w związku z brakiem na obecną chwilę dofinansowania z budżetu państwa, została podjęta decyzja o realizacji inwestycji na ul. Paryskiej ze środków własnych powiatu z udziałem Gminy Skarżysko-Kamienna.

W budżecie powiatu na rok 2017 mieliśmy na tę drogę zaplanowane środki w wysokości 250 tys. zł Gdy nie uzyskaliśmy dofinansowania od wojewody zaproponowaliśmy, jako zarząd, przeznaczyć, z budżetu powiatu, na tę inwestycję dodatkowe 250 tys. zł. Radni podczas lutowej sesji jednogłośnie przyjęli tę propozycję zwiększając budżet  po stronie wydatków o tę kwotę. Ta decyzja pozwoli, aby powiat mógł w drugim kwartale 2017 r. rozpocząć przebudowę ul. Paryskiej – mówi starosta Jerzy Żmijewski.

Wartość całej inwestycji to koszt 600 tys. zł. Na obecną chwilę udział miasta wynosi 100 tys. zł.

Natomiast jeśli chodzi o budowę ul. Ponurego, na dzień dzisiejszy, powiat ma zapewnienia ze strony Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, że z chwilą rozstrzygnięcia przetargów przez inne powiaty, które otrzymały dotację, środki na realizację tej inwestycji zostaną przekazane w terminie późniejszym. Władze powiatu liczą, że będzie to drugi kwartał bieżącego roku.

Na to zadanie powiat ubiega się o dofinansowanie w wysokości 2 mln. 800 tys. zł.

DSC 2119

DSC 2138

DSC 2158

DSC 2173

DSC 2354

DSC 2437

DSC 2447

DSC 2372

DSC 2379

DSC 2385

DSC 2324

DSC 2334

DSC 2231

DSC 2255

DSC 2178

DSC 2187

DSC 2212

źródło:https://www.skarzysko.powiat.pl

Mariusz Bodo
Mariusz Bodo
Mariusz Bodo, absolwent studiów menadżerskich Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe Executive Master of Business Administration. Żona Aneta. Szczęśliwy ojciec dwójki dzieci. Kuba lat 15 i Maja lat 7. Obecnie Sekretarz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Radny Rady Miasta Skarżyska kadencji 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Related articles

Recent articles

spot_img