28.3 C
Nowy Jork

Oświadczenie Klubu Radnych PiS

Published:

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi stanowiska radnych Prawa i Sprawiedliwości Powiatu Skarżyskiego w kwestii pokrycia straty Powiatowego Szpitala, poniżej prezentujemy oświadczenie Klubu PiS w tej sprawie.

Radni Klubu Prawo i Sprawiedliwość Rady Powiatu Skarżyskiego, z niepokojem odbierają docierające do opinii publicznej informacje dotyczące Zespołu Opieki Zdrowotnej, Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej Curie w Skarżysku-Kamiennej. Informacje te to obawy około pięćdziesięciu pracowników obsługi przed utratą pracy. Jest to bardzo duża grupa pracowników, której sytuacja finansowa przekłada się bardzo istotnie na sytuację ekonomiczną w ich rodzinach. Nie możemy dopuścić do tego, by kosztem najsłabiej uposażonych pracowników szpitala, uzdrawiać sytuację finansową placówki. Można to zrobić inaczej i z uwzględnieniem wszystkich grup zawodowych. Niestety nie przysporzyło też chluby placówce ostatnie zdarzenie związane z zamianą ciał w szpitalnym prosektorium. Jest to ewidentne zaniedbanie obowiązków i brak należytego nadzoru.

Nasz niepokój nadal budzi sytuacja finansowa tego powiatowego Zakładu. Uważamy, iż mimo wielu przeprowadzonych kosztownych inwestycji w placówce, wynik ekonomiczny Szpitala nie ulega wyraźnej poprawie. Na zobowiązania szpitala składają się należności z różnych tytułów w kwocie ponad 50,5 mln zł. Strata netto za ubiegły rok wyniosła 3 496 732,42 zł. A dziś pod obrady Rady Powiatu, stawiany jest wniosek dyrektora szpitala o pokrycie straty z budżetu Powiatu Skarżyskiego w kwocie 827 058,51 zł. Kwota ta wynika z różnicy straty netto po odjęciu kosztów amortyzacji. Przy czym wynik finansowy Szpitala za 8 miesięcy 2016 roku wykazuje stratę w kwocie 3 831 377,04 zł. Jaka zatem będzie do pokrycia strata z budżetu Powiatu w roku przyszłym?

Obowiązkiem dyrektora szpitala w myśl znowelizowanej ustawy o działalności leczniczej jest sporządzenie programu naprawczego na okres nie dłuższy niż 3 lata. Sporządzenie tego programu powinno nastąpić jeśli wystąpiła strata w terminie trzech miesięcy od zatwierdzenia sprawozdania finansowego, a więc do końca września br. Dopiero na podstawie tego dokumentu podmiot tworzący (Rada Powiatu), dokonuje oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej zakładu opieki zdrowotnej. Mamy świadomość, że program taki powinien powstać w oparciu o wskaźniki ekonomiczno-finansowe, których formalnie Minister Zdrowia jeszcze nie ogłosił. Ale one już są opracowane w projekcie Zarządzenia. Jako radni Rady Powiatu Skarżyskiego nie otrzymaliśmy również informacji od dyrektora szpitala na temat, jak jest realizowana Uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie wyznaczenia kierunków działań restrukturyzacyjnych szpitala. Przypominamy, iż kierunkami tymi są: optymalizacja osobowa i usługowa, optymalizacja kosztów materiałowych i restrukturyzacja finansów.

Rada Powiatu jako organ tworzący ZOZ Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej Curie w Skarżysku-Kamiennej ma 9 miesięcy czasu od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego tj. do końca marca 2017 roku, na podjęcie decyzji co do pokrycia straty tej jednostki. Chcemy w tym miejscu podkreślić, że w ustawie o działalności leczniczej jest wskazanych siedem źródeł przychodów dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej, organ tworzący jest wymieniony jako tylko jeden z nich. Z pełną odpowiedzialnością możemy powiedzieć, że z tego obowiązku Rada Powiatu, jako organ tworzący, wywiązuje się na miarę swoich możliwości finansowych. Świadczy o tym chociażby zakup działki pod lądowisko dla Szpitala za 110 tys zł. Dziś wiemy, że pieniądze te zostały wydane niepotrzebnie gdyż wniosek Szpitala nie przeszedł oceny merytorycznej z uwagi właśnie na ocenę ekonomiczno-finansową. Do realizacji w ramach zadania: Infrastruktura Ratownictwa Medycznego z Programu Infrastruktura i Środowisko, Ministerstwo przyjęło 41 wniosków na kwotę 128 215 484 zł. O tej odpowiedzialności świadczy również wiele innych działań Rady Powiatu Skarżyskiego jak chociażby udzielenie szpitalowi pożyczki, a następnie jej umarzanie.

Jako radni zauważamy również pewne zmiany na lepsze w działalności Powiatowego Szpitala. Takimi elementami są z pewnością wyniki czy dobry poziom świadczonych usług na Oddziałach Urazowo Ortopedycznym czy Położniczo i Ginekologicznym. Cieszy nas, że dyrekcji szpitala przy udziale też Wojewody, udało się pozyskać środki za nadwykonania za ubiegły rok, łącznie w kwocie ponad 1,7 mln zł. Nie mniej jednak dziś podejmowanie decyzji o pokryciu straty Powiatowego Szpitala bez pełnej informacji o planach działań restrukturyzacyjnych i bieżącej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przeprowadzonej na podstawie raportu ekonomiczno-finansowego przedstawionego przez dyrektora szpitala, będzie decyzją przedwczesną i nie do końca odpowiedzialną.

Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość

Grzegorz Małkus
Grzegorz Małkus
Grzegorz Małkus, Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, studia podyplomowe: Zarządzanie Nowoczesną Szkołą - Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Organizacja Pomocy Specjalnej - UJ, Sport Osób Niepełnosprawnych - AWF w Warszawie, Jakość Stanowienia Prawa - Uniwersytet Warszawski.

Related articles

Recent articles

spot_img