Otwarcie posterunku w Mircu

Posterunek policji otworzył w Mircu Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński. W uroczystości wzięli udział wojewoda Agata Wojtyszek oraz wicewojewoda Andrzej Bętkowski.

Mirzec to kolejna miejscowość w województwie świętokrzyskim, gdzie reaktywowano posterunek policji. Miało to już miejsce w Chmielniku i Nowinach. Posterunek w Mircu uroczyście zainaugurował swoją działalność w odnowionych pomieszczeniach budynku Urzędu Gminy. W otwarciu uczestniczyli również Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk oraz Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Dariusz Augustyniak.
O odtworzenie posterunku zawnioskowano podczas konsultacji społecznych, które odbyły się w 2016 r., upatrując w utworzeniu tej jednostki możliwość zwiększenia poczucia bezpieczeństwa i bezpośredniego kontaktu mieszkańców z funkcjonariuszami Policji.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial