Otwarto oferty na S7 Skarżysko Kamienna – granica województwa

Ośmiu wykonawców złożyło oferty w przetargu na budowę odcinka drogi ekspresowej S7 od granicy województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego do Skarżyska-Kamiennej. Wśród chętnych do realizacji inwestycji są firmy i konsorcja z Polski i zagranicy.

Zaproszenia do złożenia ofert wysłane zostały w marcu br. do 20 wykonawców, którzy wcześniej złożyli wnioski o dopuszczenie do drugiego etapu postępowania przetargowego. Złożone oferty opiewają na kwoty od 259,8 mln do 355,9 mln złotych. Kwota, za którą wykonawcy są gotowi zrealizować kontrakt stanowi 90 procent kryterium oceny ofert, 5 procent to termin realizacji, kolejne 5 procent to gwarancja. Wszyscy wykonawcy zaoferowali wykonanie inwestycji w terminie 22 miesięcy z dodaniem okresów zimowych z udzieleniem gwarancji na 10 lat. Wyłonienie wykonawcy inwestycji nastąpi po sprawdzeniu złożonych ofert.

Odcinek granica województwa – Skarżysko-Kamienna o długości 7,6 km skomunikuje blisko 50-kilometrowy istniejący fragment drogi ekspresowej S7 od Skarżyska poprzez Kielce do Chęcin z planowanym do otwarcia w czerwcu br. odcinkiem trasy S7 Radom – granica województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego. Wybudowanie tego fragmentu sprawi, że droga nr 7 w regionie świętokrzyskim będzie miała pełne parametry trasy ekspresowej na całej długości.

Odcinek drogi ekspresowej S7 Skarżysko-Kamienna – granica województwa świętokrzyskiego z mazowieckim będzie biegł po zachodniej stronie istniejącej drogi nr 7. W początkowym i końcowym fragmencie inwestycji zaplanowano dwa węzły: Skarżysko Centrum i Skarżysko Północ. W ramach inwestycji powstaną również 4 wiadukty, 2 mosty, 2 przejazdy gospodarcze, przejścia dla zwierząt oraz drogi dojazdowe.

źródło: www.gddkia.gov.pl

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial