26.7 C
Nowy Jork

Pakt  zatrudnieniowy – kolejne spotkanie

Published:

W poniedziałek 27 marca członkowie Paktu Zatrudnieniowego na rzecz Aktywizacji Osób Bezrobotnych po 50 r.ż. w powiecie skarżyskim spotkali się po raz kolejny. Podsumowano kolejny miesiąc działań, zaprezentowano strategię marketingową Paktu oraz poruszono kwestie związane z jego finansowaniem. Moderatorem spotkania był Arkadiusz Mazepa, reprezentant Szczecińskiej Fundacji Talent – Promocja – Postęp – Lidera Projektu. Udział w nim wzięli przedstawiciele instytucji, które podpisały Pakt Zatrudnieniowy oraz przedstawiciele aktywizowanej grupy bezrobotnych 50+.

Mentor do spraw wdrażania narzędzi aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych 50+ – Ewa Urban opowiedziała o pracy uczestników Paktu i działaniach podejmowanych
na ich rzecz przez partnerów w marcu b.r. Wśród szeregu działań wspierających uczestników w powrocie na rynek pracy znalazło się szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy. Zajęcia obejmowały 80 godzin, podczas których uczestnicy trenowali umiejętności interpersonalne, przygotowywali profesjonalne dokumenty aplikacyjne, ćwiczyli techniki komunikacji wykorzystywane w procesach rekrutacji, diagnozowali swoje potencjały zawodowe. W tym okresie testowali również w praktyce nabyte umiejętności, odwiedzając 73 pracodawców. Był to też okres, w którym dokonano ostatecznego zredagowania dokumentów szczegółowo diagnozujących kompetencje uczestników. Zainteresowane osoby mogły uczestniczyć dodatkowo w atrakcyjnych zajęciach wspierających ich aktywność fizyczną i rozwijających zainteresowania rękodziełem. Podsumowano działania promocyjne zmierzające do pozyskania zgłoszeń od pracodawców, a także rozmawiano o możliwych źródłach i formach finansowania działań.

Pakt Zatrudnieniowych na rzecz Aktywizacji Osób Bezrobotnych po 50 r.ż. w powiecie skarżyskim, zawiązał się w grudniu minionego roku. To ogólnopolski projekt zainspirowany niemieckim modelem aktywizacji osób bezrobotnych po 50 r.ż., w ramach którego wdrażane są innowacyjne narzędzia aktywizacyjne. Powiat skarżyski jest w chwili obecnej jednym z 5 powiatów w Polsce testujących ten model współpracy.

 

 

Mariusz Bodo
Mariusz Bodo
Mariusz Bodo, absolwent studiów menadżerskich Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe Executive Master of Business Administration. Żona Aneta. Szczęśliwy ojciec dwójki dzieci. Kuba lat 15 i Maja lat 7. Obecnie Sekretarz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Radny Rady Miasta Skarżyska kadencji 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Related articles

Recent articles

spot_img