11.2 C
Nowy Jork

Pakt Zatrudnieniowy na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych 50+

Published:

Powiat skarżyski jako jeden z pięciu powiatów w Polsce będzie uczestniczył w testowaniu rozwiązań wypracowanych w ramach projektu „Pakty zatrudnieniowe w Polsce”. Celem tego projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób bezrobotnych po 50 roku życia, przy wykorzystaniu niemieckich doświadczeń w zakresie aktywizacji zawodowej tej grupy osób. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego a Liderem projektu jest Szczecińska Fundacja Talent – Promocja – Postęp.

Inauguracyjne spotkanie odbyło się 1 grudnia 2016r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku – Kamiennej. W spotkaniu uczestniczyli Starosta Skarżyski Pan Jerzy Żmijewski, Z-ca Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna Pan Andrzej Brzeziński, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej Pan Roman Białek oraz przedstawiciele innych jednostek samorządowych, instytucji szkoleniowych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcy.

Realizatorzy projektu przedstawili zebranym genezę i założenia projektu, zaprezentowali jeden z innowacyjnych modeli pracy z osobami bezrobotnymi 50+ jakim jest „JOBfirma” oraz  zapoznali wszystkich z organizacją i zasadami działania Paktów Zatrudnieniowych. Ideą powstania Paktu Zatrudnieniowego jest partnerska współpraca publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy, organizacji pozarządowych, pracodawców i osób bezrobotnych 50+ na rzecz powrotu na rynek pracy tej niefaworyzowanej grupy.

Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników spotkania. Po złożeniu deklaracji uczestnictwa w ciągu kilku dni dojdzie do zawarcia „Paktu Zatrudnieniowego na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych 50+”. Wypracowane w ramach Paktu narzędzia aktywizacji zawodowej wzmocnią wysiłki jednostek samorządu terytorialnego, publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy i pomocy społecznej, pracodawców na rzecz wzrostu zatrudnienia, wsparcia procesu integracji i reintegracji zawodowo – społecznej oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób po 50 roku życia.

źródło: www.skarzysko.powiat.pl

Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora

Related articles

Recent articles

spot_img