Pamiątka Zmartwychwstania Pańskiego

Mało kto dziś się zastanawia nad tajemnicą Zmartwychwstania Pańskiego w religii chrześcijańskiej. Nawet katolicy Święta Wielkanocne obchodzą tak jak nakazuje im tradycja przyjęta i wpisana kulturowo w danym regionie czy kraju. W religiach mających swe korzenie w wierze Abrahama zmartwychwstanie jest jednym z podstawowych elementów eschatologii – dotyczy wskrzeszenia wszystkich zmarłych, także w ich cielesności w Dniu

Bożym. Dla chrześcijan paradygmatem zmartwychwstania jest powstanie z martwych Jezusa. Jezus Chrystus nie tylko wskrzeszał, ale i zapowiadał własne zmartwychwstanie trzeciego dnia. Wszystkie Ewangelie opisują wydarzenia wokół grobu, który okazał się pusty. Mówią też o spotykaniu Zmartwychwstałego. Zmartwychwstanie Jezusa należy rozumieć jako początek zmartwychwstania wszystkich ludzi.

IMG_1966

Jerozolima widok na trzy kopuły bazylik.

 

Może warto w tym roku, szczególnym Roku Miłosierdzia zastanowić się nad istotą osobistego wejścia w głąb tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego i poszukać w niej tego co przez lata nie dostrzegaliśmy. Z pewnością lepiej można tą tajemnicę zrozumieć po odbyciu pielgrzymki do tych wszystkich miejsc, w których sam Jezus Chrystus w sposób rzeczywisty i namacalny dał świadectwo życia, śmierci i zmartwychwstania. Ten kto tam był nieustannie zadaje sobie pytanie dlaczego to Jezus uczynił. Przecież to dla współczesnego człowieka jest zupełnie irracjonalne. Modlitwa w Ogrójcu, dobrowolne poddanie się straży Arcykapłana, osamotnienie i noc spędzona w cysternie w Pałacu Arcykapłana, przesłuchania i poniżania arcykapłanów, biczowanie i wyrok Piłata, Lithostrotos, Via Dolorosa, Golgota i wreszcie śmierć krzyżowa. Kto dziś czy kiedykolwiek był zdolny i gotowy do takiego poświęcenia.

 

 

IMG_1981

Jerozolima – Ogród Oliwny i mury bazyliki

IMG_1921

Jerozolima – schody do Pałacu Arcykapłana po których prowadzono Jezusa

To właśnie Rok Miłosierdzia i jego uroczyste obchody wyjaśnia tą tajemnicę wszystkim, którzy chcąc to zrozumieć. Dziś Jerozolima nie wiele się różni od tamtego czasu tego za życia Jezusa. Jest to chyba najbardziej konserwatywne miejsce na świecie mimo że było doświadczane na przestrzeni dwóch tysięcy lat różnymi pożogami. Dziś te wszystkie miejsca Ziemi Świętej są relikwiami żywej ewangelii. Ewangelii, która właściwie uzmysławia czym jest Zmartwychwstanie Pańskie. To nie święconki, jajeczka, baranki, śmigus dyngus, stół, wizyta w kościele i odwiedziny rodziny. To prawdziwa Miłość Boża, która w osobie Syna Bożego przyszła na świat by Ją ludziom objawić.

IMG_1822

Jerozolima – wejście do Grobu Pańskiego.

Na koniec warto zadać sobie i każdemu pytanie. Czy dostrzegamy tą Miłość Bożą, która przychodzi nie tylko pod postacią Chleba i Wina, ale przychodzi w człowieku, może w każdym z nas. Czy umiem i dzielę się tym Bożym Darem? Pomyślmy o tym, może warto otworzyć ucho, oko i serce. Zarzucić swady, niechęć, nienawiść. Może trzeba coś naprawić, zadośćuczynić krzywdzie jaką mamy na sumieniu. Błogosławionych Świąt Wielkanocnych i wesołego Alleluja!

Grzegorz Małkus

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial