Pielęgniarki ze Skarżyska w sprawie hejtu

Publikujemy treść oświadczenia Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Skarżysku-Kamiennej.
 
O Ś W I A D C Z E N I E 
 
Pragniemy Państwa poinformować, że personel medyczny w obszarze wykonywania świadczeń zdrowotnych przestrzega standardów i procedur sanitarno – epidemiologicznych wdrożonych w związku z panującą pandemią.  Nasza praca jak również organizacja pracy wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za zdrowie i życie jest gwarantem bezpieczeństwa społecznego i dostarczania fachowej medycznej pomocy osobom potrzebującym.
Pragniemy zaapelować do Państwa o zachowanie spokoju i zaprzestanie obwiniania personelu medycznego oraz członków ich rodzin o rozpowszechnianie wirusa i działanie na szkodę społeczeństwa.
     Personel medyczny koncentruje się na niesieniu pomocy, narażając się tym samym na zakażenie. Jak powszechnie wiadomo służba zdrowia zmaga się z brakami środków ochrony, jednakże żadna z pielęgniarek i położnych nie odmówiła w związku z tym podjęcia służby w postaci niesienia pomocy osobom potrzebującym.  Jesteśmy w większym stopniu niż pozostali narażeni na zachorowanie.
Jednakże poprzez negatywne emocje wyrażane w komentarzach i traktowanie nas jako osoby, które celowo zarażają ,a nie niosą pomoc sprawiają że czujemy się szykanowane.
     Wirus nie zostawia kartki z informacją, że którakolwiek z nas została zarażona . Przychodząc do pracy personel nie ma świadomości z kim miał kontakt dnia poprzedniego . Objawy nie pojawiają się natychmiast.
     To z powodu luki w przepisach i słabego zaopatrzenia w środki ochrony osobistej, oraz swobodnego dostępu do szybkich testów dochodzi do zakażeń.  Narażamy się same oraz swoje rodziny po to by móc nieść pomoc innym. „Nagrodą” za to jest otrzymywanie negatywnych wpisów i fala hejtu .
Wspierajmy się nawzajem  w tym trudnym czasie.
 
Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych w Skarżysku-Kamiennej

Może Ci się również spodoba

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial