Place budowy pod powiatowe inwestycje drogowe przekazane

Do końca października br. wybudowana zostanie nowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej oraz powstaną dwa chodniki – w Grzybowej Górze i Odrowążku. W czwartek, 10 sierpnia przedstawiciele powiatu, z udziałem starosty Jerzego Żmijewskiego, przekazały wykonawcom place budowy w Skarżysku-Kamiennej i w Odrowążku, dokonano także wstępnej oceny rozpoczętych w poniedziałek prac przy realizacji chodnika w Grzybowej Górze. Realizatorem tych trzech inwestycji drogowych, o łącznej wartości prawie 6 mln zł, jest Powiat Skarżyski.

W miniony poniedziałek rozpoczęły się są prace przy “Przebudowie drogi powiatowej Nr 0558T na odcinku ul. Spokojnej, polegającej na budowie chodnika od skrzyżowania z drogą Nr 0557T do granicy powiatu skarżyskiego” w Grzybowej Górze. W ramach zadania powstanie 576 m chodnika o szerokości od 1,5 do 2 m. W pierwszej kolejności wykonywane są roboty związane z budową odwodnienia rowem krytym na odcinku zabudowanym. Całościowy zakres robót natomiast obejmuje wykonanie chodnika wraz z przebudową, profilowanie i odmulenie rowów, wykonanie przepustów pod drogą, wymiana przepustów pod zjazdami, ułożenie nawierzchni chodników i zjazdów oraz oznakowanie poziome i pionowe. Wartość inwestycji po przetargu wynosi 365 112,95 zł. Udział finansowy Powiatu Skarżyskiego to kwota 260 tys. zł, a Gminy Skarżysko Kościelne – 110 tys. zł. Wykonawcą inwestycji jest Zakład Usług Budowlanych “LIS-TEL” Zbigniew Lisak z Szydłowca.

Firma LIS-TEL z Szydłowca wykonywać będzie także budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej Bliżyn – Odrowążek w miejscowości Odrowążek, gdzie powstanie ok. 323 m chodnika. W ramach budowy wykonane zostaną: chodnik, profilowanie i odmulenie rowów, przepusty pod drogą oraz ułożenie nawierzchni chodników i zjazdów. Wartość tego zadania, po przetargu  wynosi 291 425,74 zł. Powiat na ten cel ze swojego budżetu przeznaczył 250 tys. zł, a Gmina Bliżyn 70 tys. zł. Wykonawca w czwartek przejął teren pod realizację tego zadania.

Również wykonawca, budowy ul Ponurego w Skarżysku-Kamiennej, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych TOMBET Sp. z o.o z Korytnicy przyjął w czwartek teren budowy. Wartość tego zadania po przetargu wynosi 5 418 432,73 zł. Powiat Skarżyski na realizację budowy ul. Ponurego przeznaczył z budżetu 2 mln zł, ponadto pozyskał od Wojewody Świętokrzyskiego z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 środki w wysokości 2.800.000 zł, a 800 tys. zł przekazała Gmina Skarżysko-Kamienna. Ze środków przekazanych przez Skarżysko-Kamienna wykonana zostanie kanalizacja deszczowa ul. Ponurego, która realizowana będzie jako zadanie własne miasta. W ramach pozostałych środków wybudowana zostanie droga o długości 1,500 km. Roboty budowlane obejmują także budowę zatok autobusowych, budowę chodnika, budowę i przebudowę zjazdów, przebudowę istniejących skrzyżowań z drogami publicznymi, przebudowę przepustów, wykonanie obsiewu trawą, usunięcie kolizji sieci gazowej, budowę oświetlenia oraz budowę odwodnienia do rzeki Bernatki.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial